Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Nättraby


PRO Nättrabys historia

Den 24 augusti 1954 tog Nättraby Socialdemokratiska Arbetarkommun och den Socialdemokratiska kvinnoklubben initiativet att bilda en pensionärsförening. Sammankomsten hölls i Nättraby Folkets Hus. Närvarande var bland andra riksdagsmannen Thure Andersson (sedermera landshövding i Blekinge), dåvarande distriktsordföranden Carl Samsson, som vid mötet talade om pensionärsföreningar, deras syfte och mål.

Vid mötet valdes Manfred Åkesson till mötesordförande och Edit Röhne till mötessekreterare.

Den nybildade föreningen fick följande styrelse:

Ordförande Oskar Strand, Vice ordförande Viktor Svensson, Sekreterare Anna Borg, Vice sekreterare Ruth Lindgren, Kassör Albin Frisell, Suppleanter Adrian Borg, Elsa Åkesson samt Mattias Svensson.

Föreningens första sammanträde hölls den 24 oktober 1954 och inträdesavgiften fastställdes till 50 öre och årsavgiften till 2 kronor.

Genom åren har följande varit ordförande i föreningen:

Oskar Strand, Oskar Johannesson, Karl Mårtensson, Nils Strömblad, Wallentin Johansson, Gustav Mårtensson, Gunnar Lindekrantz, Stig Andersson, Harry Holgersson, John Andersson, Rune Persson, Åke Andersson, Percy Blom, Monica Jakobsson. Vår nuvarande ordförande Hasse Nilsson.

Vår verksamhet:

Föreningens syfte är främst att skapa och bedriva verksamthet som genererar trivsel, gärna kombinerat med utveckling av intresse hos våra medlemmar samt också bevaka föreningens intressen lokalt. Genom påverkan har vi lyckats bygga en boulebana och startat processen att bygga bostäder för äldre i Nättraby.

PRO-stugan på Fredriksdalsvägen 15 är en viktig träffpunkt och här håller vi våra studiecirklar samt mindre möten. Våra Medlemsmöten och Trivselträffar håller vi i Nättraby Folkets Hus.

I vår verksamhet har vi: Stavgång, Boule, Sittgympa, Släktforskning, Läsgrupper, Engelska, Kortspel och Sömnad.

 

Sätt en rubrik här om föreningens historia

Här kan ni skriva om föreningens historia och hur allt började.