Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En gråhårig äldre man sitter i en stol och ler mot en sköterska som böjer sig fram mot honom.

En ny rapport från Socialstyrelsen belyser stora problem i svensk äldreomsorg. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Omedelbara åtgärder krävs i äldreomsorgen

Långa köer, vårdskador och överdriven medicinering. Socialstyrelsens senaste lägesrapport om äldreomsorgen visar på allvarliga brister.

PRO har tagit del av Socialstyrelsens lägesrapport Vård och omsorg för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för 2024. Trots att rapporten pekar på framsteg inom vissa områden, framkommer flera allvarliga utmaningar.

PRO uppmärksammar specifikt tre avgörande områden som kräver brådskande åtgärder från såväl politiker som beslutsfattare inom vården: bättre tillgänglighet och kortare väntetider, ökad patientsäkerhet inom äldreomsorgen, samt skärpt uppmärksamhet kring läkemedelsanvändningen hos äldre.

Tillgänglighet till vård och omsorg

Lång väntan på akutsjukvård och på basunderökning av ohälsa i munnen är ett par exempel från rapporten som visar på hot mot äldres hälsa och livskvalitet. Det är helt oacceptabelt att äldre tvingas vänta så långa perioder på den vård de är berättigade till. Samma problem gäller köerna till särskilt boende. Där har väntetiden efter biståndsbeslut ökat med 11 dagar, till totalt 64 dagar, under 2023.

Utmaningar med patientsäkerhet i vården

Patientsäkerheten inom äldreomsorgen visar på kritiska brister, framför allt gällande vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det är djupt oroväckande att se hur vanligt förekommande vårdskador är bland äldre. Det finns ett akut behov av att stärka patientsäkerheten genom bättre förebyggande åtgärder och utbildning av personalen inom äldreomsorgen.

Ökad medvetenhet om läkemedelsanvändning

Samtidigt som vissa förbättringar noterats i läkemedelsbehandlingen, är den ökade läkemedelsanvändningen bland äldre, i synnerhet på särskilda boenden, en växande oro. Vi måste säkerställa att läkemedelsanvändningen sker på ett ansvarsfullt sätt, med fokus på regelbundna genomgångar för att undvika onödiga risker.

Vi behöver kraftigt förbättra villkoren för äldre inom äldreomsorgen. Genom konstruktiv dialog och samarbete med myndigheter och vårdgivare, strävar PRO efter konkreta förbättringar som kommer alla äldre till del i Sverige. De ojämlikheter som rapporten visar finns över landet är oacceptabel.

Det är dags för handling. Äldre förtjänar bättre.

Text: Carina Benjaminsson, sakkunnig hälso- och sjukvård PRO