Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten uppsatt på ett kylskåp

Från 2025 kan svenska pensionärer bli friare att ta ut sin pension som de vill. Foto: Pensionsmyndigheten.

Kategorier:
Pension
Publicerad:

Bra med möjlighet att pausa tjänstepensionen

Det ska bli lättare att själv bestämma när tjänstepensionen eller pengar från ett privat pensionssparande ska betalas ut. Det tycker PRO är bra.

Regeringen har föreslagit flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension och privat pensionssparande. Pensionärerna ska själva kunna anpassa sitt pensionsuttag. Det gör det till exempel lättare att gå tillbaka till arbete för de som vill det.

Möjlighet till uppehåll i utbetalningarna finns redan i det allmänna pensionssystemet. PRO tycker att det är rimligt att samma flexibilitet införs även för tjänstepension, pensionsförsäkringar och pensionssparkonto.

PRO anser dock, till skillnad från regeringen, att de flexiblare reglerna bör gälla även pensionsförsäkrings- och pensionssparavtal där utbetalning redan har påbörjats. Även många av dagens pensionärer skulle ha nytta av att kunna styra sina pensionsutbetalningar mer.

Regeringen skriver att förslaget bedöms medföra att ”den ekonomiska jämställdheten mellan äldre kvinnor och män minskar något.” Att kunna göra uppehåll i utbetalningarna bedöms i första hand gynna personer med hög tjänstepension, och i denna grupp är högavlönade män överrepresenterade.

PRO påminner därför om att det behövs ett långsiktigt arbete för att åstadkomma förändringar som minskar pensionsgapet mellan kvinnor och män. Även arbetsmarknadens parter bör se över hur tjänstepensionerna påverkar den ekonomiska jämställdheten.

Läs hela remissvaret här Länk till annan webbplats.

Text: PRO