Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En äldre kvinna samtalar med en sköterska i blå arbetskläder.

Inte många litar på att politikerna kan ordna en bra äldreomsorg. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Förtroendet för politiker i äldreomsorgsfrågor sjunker

Svenskarnas förtroende för politiker i äldreomsorgsfrågor sjunker. Hela åtta av tio svenskar har lågt förtroende, enligt Sifo.

Förtroendet för att politikerna ska ordna en välfungerande äldreomsorg är lågt. Det har dessutom sjunkit med fyra procentenheter från förra året. Det visar årets Pensionärsbarometer, genomförd av Sifo på uppdrag av PRO.

–Den låga tilltron till äldreomsorgen är inte särskilt förvånande. PRO har länge larmat om äldreomsorgens otillräckliga finansiering, underbemanning och bristande medicinska kompetens. Det är ett allvarligt läge som riskerar att utvecklas till en krissituation, säger Åsa Lindestam, ordförande för PRO.

Äldreomsorgen riskerar nedskärningar

PRO:s Pensionärsbarometer undersöker allmänhetens syn i frågor som är viktiga för pensionärer. Den senaste undersökningen visar att nära åtta av tio svenskar, 76 procent, har ganska eller mycket lågt förtroende för politiker i äldreomsorgsfrågor. Förra året var motsvarande siffra 72 procent. Allra lägst förtroende har 50–64-åringar.

Kvaliteten i äldreomsorgen riskerar framöver att försämras när statsbidragen till Sveriges kommuner blir lägre samtidigt som det ekonomiska läget är mycket ansträngt. PRO vill därför se en utökad grundfinansiering på tio miljarder kronor per år till äldreomsorgen.

PRO:s åtgärdspaket för äldreomsorgen:

  • Personal erbjuds fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.
  • Alla äldre med hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt.
  • Äldre måste själva kunna välja att flytta till ett särskilt boende.
  • Staten ska skjuta till minst 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen per år.

Text: PRO