Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Män och kvinnor på en scen med ståbord och mikrofoner.

PRO:s ordförande Åsa Lindestam inledde seminariet på ABF-huset i Stockholm. Foto: Anneli Nygårds.

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Så kan missnöjet med pensionerna vändas

Rapporten "Dags för en gaspedal i pensionssystemet" följdes på tisdagen upp med ett livesänt seminarium. Både missnöjet med pensionerna och möjliga lösningar diskuterades.

PRO, SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden släppte på tisdagen en ny rapport, Dags för en gaspedal i pensionssystemet. På eftermiddagen samlades rapportförfattarna på ABF-huset i Stockholm för att diskutera slutsatserna inför publik och med särskilt inbjudna gäster.

PRO:s Åsa Lindestam och SKPF Pensionärernas Liza di Paolo Sandberg var först uppe på scenen, hälsade välkomna och underströk vikten av att pensionsfrågan hamnar högre på den politiska dagordningen. De upprepade också rapportens konkreta förslag för högre inkomstpensioner: en gaspedal, så att ett onödigt stort buffertkapital i pensionssystemet istället kan komma pensionärerna till godo, och höjda avgifter.

Farligt missnöje med pensionerna

Därefter gick ordet till statsvetaren Maria Oskarsson, som tagit tåget från Göteborg på morgonen. Hon kunde berätta, med stöd i data från SOM-undersökningarna, att svenska folkets missnöje med pensionssystemet är relativt stort. I det såg hon en stor risk:

–Legitimiteten bygger på att systemen levererar det de ska, annars undergräver man viljan att vara med och betala för dem.

En kvinna i grå stickad tröja står på en scen och pratar i en mikrofon.

Professor emerita Maria Oskarsson visade siffror på svenska folkets attityder till pensionssystemet. Foto: Anneli Nygårds.

PRO:s Joel Stade, sakkunnig för frågor om pensionärers ekonomi, preciserade varför förtroendet för pensionssystemet vacklar:

–Andelen som tar emot någon form av grundskyddsbidrag har ökat kraftigt på bara några få år. Det lönar sig inte att ha arbetat ett långt arbetsliv. Få når målet på 60 procent kompensationsgrad i allmän pension. Samtidigt finns det ett växande överskott i pensionssystemets buffert som inte kan betalas ut.

–Idag finns det inget sätt att betala ut pengar från det här överskottet. Det är i grunden en orimlighet, sa Joel Stade, som också visade att en gaspedal i pensionssystemet tillsammans med höjda pensionsavgifter skulle kunna ge 10 procent högre pensioner inom ett antal år.

Två män och en kvinna står på en scen med ståbord och mikrofoner.

Från vänster Ole Settergren, Pensionsmyndigheten, Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonomerna, och Håkan Svärdman, Folksam. Foto: Anneli Nygårds.

Enighet om gaspedal och höjda avgifter

Sedan var det tid för dagens gäster att kommentera rapporten. Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos äldreminister Anna Tenje, berättade bland annat om pensionsgruppens arbete och framhöll särskilt fördelarna med att alla partier numera ingår i den. Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, tog på sig uppgiften att försvara grunddragen i det nuvarande pensionssystemet, utan att för den sakens skull vara nöjd med allt.

Håkan Svärdman från Folksam såg större problem, bland annat med ojämlikheten: de grupper på arbetsmarknaden som inte lyckats förhandla sig till bra tjänstepensioner har fått stå tillbaka. Dagens mest kritiska kommentar till själva rapporten kom slutligen från Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonomerna, som menade att rapportens förslag är för försiktiga – för att komma upp i 60 procent av slutlönen i pension måste avgifterna höjas mer, menade hon. Enigheten var dock stor i panelen om att det verkligen är dags både för en gaspedal och en avgiftshöjning.

Och därmed hade halvannan timme gått och publiken, där företrädare för både politiska partier och fackförbund syntes, blev hemskickad av dagens moderator, Johan Sjölander från Tankesmedjan Tiden.

Pensionsrapporten "Dags för en gaspedal i pensionssystemet" (pdf) Pdf, 2.7 MB.

Se hela seminariet i efterhand här:

Text: PRO