Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

plakat med texten höj den allmänna pensionen
Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Allt fler invandrare arbetar – många riskerar ändå usel pension

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda minskar. Tidigare har invandrare haft 15–20 procentenheter lägre sysselsättningsgrad, nu är den bara drygt 10 procentenheter lägre. Men det finns en skevhet i pensionssystemet.

Rekordsiffror för sysselsättningen

Svenskarn, både de nya och de gamla, är en arbetsam skara. Den slutsatsen kan man dra av statistik om arbetsmarknaden som presenterades i förra veckan. I åldersgruppen 20–64 är sysselsättningsgraden nu 86 procent för inrikes födda och 75 procent av utrikes födda. Det är rekordsiffror.

Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterat siffrorna. Den viktigaste förändringen i statistiken är att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda minskar. Tidigare har invandrare haft 15–20 procentenheter lägre sysselsättningsgrad, nu är den bara drygt 10 procentenheter lägre.

Den positiva utvecklingen beror på att arbetsgivarna haft stora behov av att anställa personal efter pandemin, enligt SCB:s experter.

Stark arbetsmarknad ger överskott i pensionssystemet

Att arbetsmarknaden går som tåget påverkar också det svenska pensionssystemet. Det säger Joel Stade som är sakkunnig för frågor pensionärers ekonomi på PRO:

– För det svenska pensionssystemet är detta ett styrkebesked. Ju fler som arbetar desto mer betalas in till systemet i form av arbetsgivaravgiften och den allmänna pensionsavgiften. Det medför att systemet går med stora överskott – tillgångarna växer snabbare än systemets åtaganden i form av de pensioner som ska betalas ut. Vid årsskiftet var överskottet hisnande 1 300 miljarder kronor.

Ett pensionssystem riggat till medborgarnas nackdel

Prognoser från Pensionsmyndigheten pekar på växande överskott i framtiden. Någon mekanism för att betala ut växande överskott till pensionärerna finns inte. Pengarna sparas i pensionssystemets buffertfonder, AP-fonderna. PRO menar att det behövs en mekanism för at betala ut överskotten, en ”gas” i pensionssystemet och att det är ohållbart att vi har en ordning där pensionssystemet är rikt och många pensionärer är fattiga. Pengarna vi betalar in till pensionssystemet ska gå till pensioner, inte läggas på hög i svällande statliga fonder.

– Idag sänker ”bromsen” pensionerna om pensionssystemet går dåligt, men det finns ingen ”gas” som höjer pensionerna när det går bra. Systemet är riggat till nackdel för medborgarna som tar all risk, säger Joel Stade.

Trots högre sysselsättning riskerar invandrare låg pension

I dag har invandrare betydligt lägre pensioner än infödda och så ser det ut att bli även i framtiden. Risken är stor att en person som invandrar till Sverige i vuxen ålder och som har svårt att hitta arbete de första åren inte kommer att kunna betala in tillräckligt för att få inkomstpension. För personer som inte får inkomstpension finns garantipensionen, men den betalas bara ut för de år en person bott i Sverige.

– Det finns en skevhet i systemet. Invandrare som arbetar i Sverige betalar in avgifter till pensionssystemet varje månad, men många av dem kommer inte få någon inkomstpension. I stället får de garantipension och det betalas inte ut av pensionssystemet utan av statskassan. När stora invandrargrupper går i pension de kommande åren kommer den här skevheten att bli ett problem, med många fattigpensionärer och ökade utgifter för statsbudgeten, konstaterar Joel Stade.

PRO menar att hela pensionssystemet behöver ses över. Att stora invandrargrupper riskerar att få en dålig pension är en anledning till det att de växande överskotten i pensionssystemet inte kan betalas ut är en annan.

Fakta om garantipension för dig som är utrikesfödd

För att ha rätt till garantipension måste man ha varit bosatt i Sverige i minst tre år. Full garantipension får den som bott i landet i fyrtio år från och med det år vederbörande fyllde sexton år och fram till pensioneringen. Garantipensionen minskas med en fyrtiondel för varje år personen inte bott i Sverige. En person som bott 23 år i landet får till exempel 23/40 av full garantipension.

För 2023 är full garantipension 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta.

Läs mer om SCB:s statistik om utrikes födda här.


Text: PRO