Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Bild på svenska sedlar i olika valörer
Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Ett nytt pensionssystem krävs för jämställda pensioner.

Sverige är det land i Norden där pensionerna är mest ojämställda. Männen får mycket högre pension än kvinnorna. Även med ett jämställt arbetsliv kommer de orättvisa pensionerna hänga med i decennier. Småändringar i dagens system kommer inte att rätta till orättvisorna. Inte heller att männen frivilligt avstår pensionsrätter. Ett helt nytt pensionssystem behövs.

Joel Stade, sakkunnig för pensionärers ekonomi på PRO, skriver:

PRO – en feministisk organisation

PRO är en feministisk organisation och vi arbetar för att kvinnor och män ska vara jämställda, inte minst vad gäller ekonomi. Därför menar PRO att det är ett stort problem att kvinnor och män får så olika mycket i pension.

Räknas alla delar av den allmänna pensionen fick männen 14 procent mer i pension förra året. Tittar vi bara på inkomstpensionen fick männen 22 procent mer än kvinnorna. Lägger vi till tjänstepensionerna är skillnaden ännu större.

Ett ojämställt arbetsliv ger ojämställda pensioner

Vi vet vad det här beror på. Män tjänar i genomsnitt mer under arbetslivet. Kvinnor arbetar mer deltid och arbetar i yrken där lönerna är lägre. Dessutom finns löneskillnader som är helt oförklarade. Ren diskriminering, är jag benägen att säga.

Att lönerna höjs i kvinnodominerade sektorer och att deltidsarbetande kvinnor erbjuds att arbeta heltid påverkar jämställdheten både när det gäller lön och pension. Det obetalda arbetet i hemmet som inte ger pensionsrätter måste fördelas jämnare mellan män och kvinnor.

Ett jämställt arbetsliv är bra, men räcker inte

Under 1900-talet skedde kraftiga förändringar för kvinnors arbetskraftsdeltagande. Vi ser det tydligt i statistiken. Kvinnor födda 1920 har inkomstpensioner som är 40 procent av männens. Kvinnor födda 1952 har inkomstpensioner som är drygt 80 procent av männens. Här ser vi effekten av välfärdens utbyggnad. Barnomsorgen gör att kvinnor kunde gå ut i förvärvslivet. Utbyggd äldreomsorg flyttar en stor del av kvinnors omsorgsarbete från familjen till arbetsmarknaden.

Men även om det blivit bättre går det alldeles för långsamt. Om arbetslivet skulle bli helt jämställt idag skulle vi ändå dras med ojämställda pensioner i 40–50 år! Det duger inte.

Pensionsmyndighetens förslag för jämställda pensioner

I förra veckan presenterade Pensionsmyndigheten en rapport om åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är bra att Pensionsmyndigheten lyfter fram detta viktiga område och vänder och vrider på vad vi kan göra!

Att sänka förskottsräntan – en mekanism som gör pensionen högre i början av pensionstiden samtidigt som pensionens årliga ökning dämpas – är en åtgärd som myndigheten resonerar kring. En lägre förskottsränta gynnar de som lever längre och det gör ju kvinnor, typiskt sätt. Det är ett förslag som är värt att titta vidare på för politikerna, menar PRO.

Flera av Pensionsmyndighetens idéer handlar om att underlätta för personer som lever tillsammans att föra över pensionsrätt från den ena till den andra.

Redan idag finns möjligheten för gifta makar att flytta premiepensionsrätt, vilket oftast innebär en flytt från mannens till kvinnans konto. Den rätten skulle också sambos kunna få och kunna gälla även inkomstpensionen, funderar myndigheten. Dessutom kan avgiften som finns för att föra över premiepensionsrätt mellan makar tas bort.

Pension ska vara en rättighet, inte en gåva!

Visst, det här kan nog vara bra för en del par. Men någon lösning på ojämställda pensioner är det inte. Förslagen påverkar bara kvinnor som är gifta eller lever som sambo. Effekten skulle bli liten – bara en procent av männen utnyttjar möjligheten att föra över premiepension till sin hustru idag. Och vad är det för pensionssystem där kvinnans ekonomiska trygghet ska vara avhängig makens välvilja? Pension är ju en rättighet, det ska inte vara en gåva – inte ens från äkta maken.

Pensionsmyndigheten har gjort ett förtjänstfullt arbete med att beskriva läget för jämställdheten och pensionerna i sin rapport. Men det måste till tyngre don än de beskedliga åtgärder som myndigheten skissar på för att få ordning på orättvisorna.

Svenska pensioner mest ojämställda i Norden

Nyligen kom rapporten Gender-equal pensions in the Nordics Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Nordiska ministerrådet. Där undersöks pensionssystemen i de nordiska länderna ur jämställdhetssynvinkel. Som svensk är det dyster läsning – könsgapet mellan mäns och kvinnors pensioner är störst i Sverige. Mest jämlika är pensionerna i Danmark och på Island.

Det finns mycket att lära av våra grannar. En viktig insikt i den nordiska rapporten är att det är fullt möjligt att ha ett pensionssystem där arbetet spelar roll för pensionen samtidigt som utfallet inte blir så skevt som vi ser i Sverige.

Det finns flera skäl att göra ett rejält omtag när det gäller våra svenska pensioner. Orättvisan som kvinnor utsätts för genom orimligt låga pensioner är ett av dem.

Text: PRO