Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Åsa Lindestam i kavaj
Kategorier:
Pension
Publicerad:

PRO kräver: debattera pensionerna i riksdagens partiledardebatt!

Här kan du läsa Åsa Lindestams tankar inför morgondagens partiledardebatt i riksdagen. Hon vill att partiledarna diskuterar höjda pensioner och högre kvalité i äldreomsorgen.

 Imorgon är det partiledardebatt i Sveriges riksdag. Klockan 09.00 drabbar åtta partiledare samman i kammaren. Det är en debatt som sker i en viktig och hotfull tid i Sverige. Jag hoppas att många – inte minst pensionärer – följer den.

Givet det säkerhetspolitiska läget gissar jag att både kriget i Ukraina och Nato kommer upp i debatten. Våra partiledare måste också diskutera kostnadskrisen i Sverige. Just nu äts löner och pensioner upp av snabbt stigande priser.

Sedan 1991 har PRO genomfört en prisundersökning där vi redovisar livsmedelspriser runt om i landet. När årets undersökning presenteras misstänker jag att vi kommer att få se att maten snabbt blivit dyrare. Det är en utveckling vi inte har sett på decennier.

Inkomst- och tilläggspensionen höjs 2023 med 3,0 procent. Förmånsbestämda tjänstepensioner höjs ungefär lika mycket. Samtidigt ligger inflationen på mer än 10 procent. Detta borde debatten handla om.

I PRO:s medlemsenkät anger en stor majoritet av de svarande att de är mycket eller ganska oroliga för sin ekonomi. Respektavståndet, alltså skillnaden mellan de lägsta inkomstpensionerna och nivån i pensionssystemets grundskydd, krymper. Det lönar sig allt mindre att ha jobbat ett helt arbetsliv. Särskilt kvinnor får uppleva att decennier av hårt arbete inte påverkar pensionen alls. Det är inte anständigt.

När Ulf Kristersson tillträdde som statsminister i oktober sa han följande i sin regeringsförklaring:

”Den som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner som ger en värdig ålderdom med god livskvalitet. Regeringens inriktning är att ta fram reformer på hur alla pensionärers ekonomi kan stärkas, bland annat genom sänkt skatt på pensioner. Regeringen kommer bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna."

Just nu smälter pensionärernas köpkraft bort snabbt. Det brådskar att presentera åtgärder. Är morgondagens debatt tillfället då regeringen visar korten eller i alla fall bjuder in till samtal om bättre pensioner?

Min förhoppning är att vi i morgon också får en bra debatt om välfärdens finansiering, om kvaliteten i äldreomsorgen och om bostadsförsörjningen.

Sverige har mer än 2,3 miljoner pensionärer. Många av oss kommer att följa debatten imorgon. Jag hoppas att partiledarna lyfter frågor som är viktiga för oss.

Text: PRO