Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Åsa Lindestam talar på PRO:s kongress 2022

Åsa Lindestam talar på PRO:s kongress 2022 FOTO: Anneli Nygårds

Kategorier:
Pension
Publicerad:

UTTALANDE: Hög tid för en samlad översyn av pensionssystemet

När PRO är samlat till kongress står pensionerna högst på dagordningen, inte bara på kongressen, utan också på den politiska agendan.

Kommande vecka ska Sveriges riksdag att ta ställning till ett förslag om ändringsbudget från regeringen som innebär att garantipensionen höjs med 1 000 kronor före skatt och att bostadstillägget höjs med 100 kronor. Denna höjning ska komma de sämst ställda pensionärerna till del från och med augusti månad. Detta är viktigt eftersom priset på bland annat livsmedel och bränsle skenar.

Att Sveriges riksdag antar detta förslag är viktigt, men bör följas av att den allmänna pensionen höjs. Inbetalningarna till den allmänna pensionen måste höjas från dagens 17,21 procent av lönesumman till 18,5 procent. En sådan höjning skulle innebära att den allmänna pensionen höjs både för dagens och framtidens pensionärer.

Den ”broms” som finns i systemet bör kompletteras med en ”gas” som ger högre pension när fonderna överstiger en viss nivå.

Det måste bli ett slut på att pensionsfrågorna avgörs bakom stängda dörrar i pensionsgruppen. Att politiska partier samarbetar om hur pensionssystemet ska se ut är välkommet, men det ska ske öppet och där alla riksdagspartier erbjuds att vara med. Pensionärsorganisationerna ska också kunna lämna sina synpunkter.

Det är hög tid för en samlad översyn av pensionssystemet för att systemet ska kunna hålla långsiktigt.

Vi i PRO deltar och bidrar gärna i denna översyn.

PRO:s samlade kongress vill:

  • Ha en samlad översyn av pensionssystemet.
  • Att inbetalningarna till pensionerna ökar.
  • Att en ”gas” införs.
  • Att pensionsgruppen ersätts av ett öppet samarbete om pensionerna.
  • Att garantipensionen höjs med 1 000 kronor före skatt och att bostadstillägget höjs med 100 kronor från och med augusti månad.

Text: PRO