Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En grupp samtalar på PROs kongress

FOTO: Anneli Nygårds

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Nog med smygbesparingar! PRO kräver 10 miljarder till äldreomsorgen

I höst är det val. Då är det är dags att utkräva politiskt ansvar för att garantera miljoner pensionärer rätten till ett tryggt och värdigt liv. En av de stora frågorna i valet blir hur kommunerna ska komma till rätta med de stora bristerna i äldreomsorgen. Därför kräver PRO att resurserna till äldreomsorgen ökar med minst 10 miljarder per år under kommande mandatperiod.

Pensionärernas riksorganisation kräver att alla äldre, oavsett ekonomiska villkor, ska ha tillgång till en äldreomsorg värd namnet. PRO:s coronagrupp har i en nysläppt rapport visat på det allvarliga läge äldreomsorgen befinner sig i och kräver nu krafttag mot försämringarna inom äldreomsorgen.

Pengarna räcker inte till fler äldre

Trots att antalet äldre blir fler minskar kommunernas andel av budgeten som går till äldreomsorgen. Att omsorgen är underfinansierad blev tydligt för alla under pandemin. Coronakommissionen var inte nådig i sin kritik över hur politiska prioriteringar bidragit till att Sverige misslyckades att skydda äldre mot det virus som lamslog samhället. De strukturella bristerna inom äldreomsorgen, som länge varit kända, fick stora konsekvenser för äldre. De anställda lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen, den medicinska kompetensen brast och bemanningen var otillräcklig.

De egna iakttagelser PRO:s coronagrupp har gjort visar att de äldreboenden som klarat sig bäst från covid-19 har en bra organisation, satsar på personalen, har fungerande arbetsledning och god medicinsk kompetens. Det är något kommunerna bör ta i beaktande inför framtiden.
För att trygga äldres rätt till ett värdigt liv behöver lagstiftningen skärpas. I socialtjänstlagen står det att äldre ska ha en skälig levnadsnivå. Det är inte gott nog. Lagen måste därför slå fast rätten till goda levnadsvillkor. Kvaliteten och likvärdigheten inom den svenska äldreomsorgen ska säkerställas med en äldreomsorgslag.

Bättre förutsättningar för personalen

Men detta räcker inte. PRO vill se en starkare politisk vilja med tydliga prioriteringar i kommunerna. Personalen måste få bättre förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke och möta äldre utifrån deras individuella behov.

PRO kräver att landets kommuner erbjuder tillsvidareanställning, heltidsarbete och kompetensutveckling till de som arbetar med äldre. Delade turer är ett otyg som måste försvinna. Kvaliteten på äldreomsorgen kommer inte bli bättre om personalen inte får goda arbetsvillkor.

På kommunal och regional nivå fattas viktiga politiska beslut som rör äldres välfärd. I de flesta av landets kommuner och regioner finns pensionärsråd. Där träffar politiker representanter från PRO och andra pensionärsorganisationer inför beslut. Pensionärsråden är viktiga och de äldre tillför värdefull kompetens. Trots det saknas lagstiftning som reglerar att det ska finnas pensionärsråd och som ger genomslag i politiken. PRO kräver att pensionärsråden blir obligatoriska.

Om Sverige ska vara världens bästa land att åldras i så behöver staten och kommunerna ta ett gemensamt ansvar för den äldre befolkningens välfärd. PRO kräver att resurserna till äldreomsorgen ökar med minst 10 miljarder per år under kommande mandatperiod.

Text: PRO