Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

två händer håller i ett hjärta som har färgerna av Ukrainas flagga
Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

PRO uppmanar distrikt och föreningar - skänk pengar till äldre i Ukraina

Rysslands angrepp på Ukraina angår oss alla. Strider har nu pågått i en månad och situationen för befolkningen förvärras för varje dag som går. Tyrbota, PRO:s samarbetsorganisation i Ukraina, uppger att situationen för de äldre i landet är förtvivlad. Praktiskt taget allt saknas; mat, varma kläder, mediciner och mycket annat.

– Jag hade kontakt med Tyrbota häromdagen och organisationen är i akut behov av pengar, säger Tommy Karlsson, ledamot i PRO Globals styrelse, och som sedan lång tid tillbaka har samarbetat med Tyrbota.

Äldre, som var utsatta och i stort behov av stöd redan före invasionen, har det ännu sämre nu. De allra flesta av dem kan inte fly. De är utan pengar, tillgång till mediciner och hälsovård, förnödenheter och andra livsviktiga resurser. Deras familjer splittras och de överges. Många är helt isolerade och har ingenstans att ta vägen.

– Vi tänker särskilt på de äldre ukrainska kvinnorna. Yngre familjemedlemmar flyttade många gånger utomlands redan före kriget, för att få arbete. Att män har en kortare livslängd har medfört att många äldre kvinnor lämnats att leva på mycket små eller inga pensioner, säger Tommy Karlsson.

Sida och regeringen har beslutat om totalt 600 miljoner kronor i extra stöd till Ukraina, varav 100 miljoner till UNHCR och internationella Röda Korset och 500 miljoner till civila humanitära organisationer och andra aktörer. PRO är även medlem i det internationella nätverket HelpAge International.

– Vi välkomnar att Sida nyligen beslutat om ett särskilt stöd till HelpAge International och andra organisationer med verksamhet riktad till äldre i Ukraina. Alla krafter behövs för att synliggöra situationen för äldre i Ukraina och för att nå och bistå dem, säger Tommy Karlsson.

Men det behövs mer pengar. Distrikt och föreningar kan genom att göra insamlingar på möten och andra aktiviteter skänka pengar till Help Age International som sedan förmedlar pengarna till Tyrbota. Det kommer att behövas resurser i lång tid framöver för att bygga upp det som nu fullständigt har raserats av Ryssland.

 

Text: PRO