Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO:s logotype på en golfboll

Foto: PRO/ Anneli Nygårds

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

PRO:s anseende är fortsatt högt

PRO har ett högt anseende hos allmänheten, enligt en stor undersökning. Varje år mäter opinions- och analysföretaget Kantar Sifo ett anseendeindex hos svenska organisationer. PRO placerar sig också i år i toppskiktet, på åttonde bästa plats av 36 undersökta organisationer.

PRO fick 48 poäng, och har därmed inte bara försvarat utan också förstärkt sitt index något jämfört med förra året. Totalt gjordes 7 669 intervjuer i april i åldersgrupperna 18 till 79 år. Bland annat tillfrågas panelen om organisationerna upplevs som trovärdiga i medierna, bidrar positivt till samhället, driver aktuella och viktiga frågor, är framgångsrika och om panelen litar på dem.

- PRO är den mest kända av pensionärsorganisationerna och en högre kännedom brukar betala sig i form av ett högre anseende. Jämfört med andra organisationer inom arbetarrörelsen upplevs PRO som relativt opolitiskt, säger Martin Ahlqvist, analytiker hos Kantar Sifo.
Hur behåller en organisation sin position?

- Bland annat genom att inte göra bort sig och genom att undvika negativ och stort uppslagen medierapportering. Men också genom att synas och vara en relevant och tongivande aktör i frågor som bedöms som viktiga och som är stora i medierapporteringen. PRO har också förmånen att spela på två arenor. Ni är inte helt utlämnade till mediebilden, PRO förekommer relativt mycket i samtal människor emellan. Det är en styrka för er.

Under pandemin har viktiga frågor för äldre blivit högre prioriterade än tidigare. Sjukvård är alltjämt den viktigaste politiska frågan för svenska folket. Äldreomsorg är fortsatt ovanligt högt prioriterat. Pensioner är den fråga som avancerat mest under våren 2021.


Tabell som visar PRO:s anseende

Bild: Kantar sifo

Text: PRO