Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Christina Tallberg ordförande PRO

Foto: Anneli Nygårds

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

Ordförandebrev 5, 2021

Hej, det var längesedan jag senast skrev till er. Mycket har hänt sedan dess. Jag hoppas att de flesta av er har blivit vaccinerade och även nu fått dos två. Det har tagit väldigt mycket tid, och varit olika förutsättningar i regionerna. På sina håll har PRO påpekat att det har dröjt alldeles för länge för bland annat äldre inom grupp 2. Tyvärr pågår det fortfarande smittspridning och det gäller för oss alla att följa de regler och lokala restriktioner som finns.

Å andra sidan har det till vår glädje blivit en del lättnader, och om det går åt rätt håll så blir livet snart friare! Vi får hjälpas åt, så att det blir lättare att umgås och uppleva olika saker tillsammans med andra. Många PRO föreningar har redan nu bra uteaktiviteter som ger möjlighet till större gemenskap.

Nu har hundra PRO-medlemmar fått en Trippelskrapslott per post eftersom de var de hundra första som betalade in årets medlemsavgift. Nu har vi skickat en påminnelse till dem som ännu inte har betalat sin medlemsavgift. Om du är en av dem, betala gärna in medlemsavgiften så snart som möjligt. Det viktigt eftersom PRO får statsbidrag för 2022 på antalet betalande medlemmar den 30 juni i år.

Vid sidan av medlemsavgiften, som är den allra viktigaste, så är det statsbidragen, inkomster av annonser till PROPensionären och Trippelskapslotter som finansierar all central PRO-verksamhet. Till detta kommer också avgifter till distrikt och föreningar. Där är det också viktigt med hur många som har betalat sina medlemsavgifter i de fall det finns regionala- och kommunala bidrag till PRO-verksamhet.
På grund av Coronapandemin så har vi inte kunnat värva nya medlemmar i någon högre utsträckning. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att värva nya medlemmar till PRO. Vi kan se dem som vi har nära omkring oss, och som ännu inte är medlemmar, och bjuda in dem till gemenskapen i PRO.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har begärt hjälp av oss i PRO att förmedla en enkät om upplevelser och erfarenheter från personer på särskilda boenden för äldre. Hjälp till om du kan. I den här länken Länk till annan webbplats. får du mer information.

Den 1 juni presenterade som PRO, SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden en pensionsrapport, ”Höj den allmänna pensionen!”. Detta gjordes på ett seminarium efter PRO:s representantskapsmöte. Rapporten ligger på PRO:s hemsida Länk till annan webbplats.. ABF kommer att arbeta fram en studiehandledning till rapporten och mera information kommer att ges löpande om olika utspel och aktiviteter, som du som medlem också kan engagera dig i.

Pensionsfrågan är en prioriterad fråga för oss i PRO att driva gentemot de politiska partierna, och att med kraft se till att den och en stärkt och förbättrad äldreomsorg finns högt upp på den politiska dagordningen i valrörelsen.

Erfarenheterna hittills av Coronapandemin visade med all tydlighet på brister inom äldreomsorgen och att inte heller alla äldre där fick läkarinsatser enligt det som står i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) Särskilt smärtsamt är det stora antalet äldre som dog på grund av bristande insatser. Många av de brister som har kommit upp i dagen kände vi till sedan tidigare. Tyvärr har det gjorts stora neddragningar inom äldreomsorgen under flera år i väldigt många kommuner. Nu krävs det stora krafttag och här ska PRO agera aktivt centralt, regionalt och lokalt.

Sedan 2014 har PRO krävt att det bör finnas en äldreomsorgslag och nu har det tillsatts en utredning som Olivia Wicksell leder. Den ska även utreda den medicinska medverkan. Utredningen ska vara klar juni 2022. Undertecknad är utsedd till expert och Carina Benjaminsson som är PRO:s sakkunniga i äldrefrågor, finns med i referensgruppen. I dagarna har Göran Johnson lämnat över betänkandet om kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre. I den utredningen har PRO:s förste vice ordförande Jan Andersson varit ledamot i referensgruppen. Göran Johnsson presenterade sin utredning vid PRO:s distriktsordförandekonferens den 9 juni.

Den 11 september 2022 är det valdag, då vi ska utse ledamöter i riksdagen, regioner och kommuner. Det är viktigt att äldres kompetens och erfarenheter finns väl företrädda bland de valda ledamöterna. Inte minst under de senare mandatperioderna har det varit ytterst får riksdagsledamöter över 65 år. Det är inte heller så många i den åldern som finns bland heltidsarvoderade förtroendevalda i regioner och kommuner.

Detta påtalades vid Äldreriksdagen som genomfördes den 25 maj i samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna, SKPF Seniorerna och News 55.

De politiska partierna har påbörjat sitt nomineringsarbete avseende valen 2022. Om du är politisk aktiv, fundera gärna på om du eller någon annan äldre kan ställa upp. Det behövs mera av äldres erfarenheter och kompetens i de beslutande församlingarna.

Jag har tidigare i ett särskilt brev den 7 maj berättat om PRO styrelsens enhälliga beslut om att påbörja en försäljning av Gysingefastigheterna och avveckling av näringsbolaget. Arbete pågår men inget är ännu klart. När vi har mer information så kommer jag att skriva ett nytt extra ordförandebrev till er. Jag vill ännu en gång poängtera att PRO varken lägger ner eller säljer folkhögskolan. Vi hoppas att den fortsatt ska kunna ha sitt säte i Gysinge, men om detta vet vi ingenting idag. Det finns en mängd kurser och utbildningar planerade i höst. Ta gärna del av dem.

Om drygt en vecka är det midsommar. Om jag jämför känslorna av stark oro förra midsommaren och det som vi känner idag, så är det tack vare vaccineringen en mycket större trygghet och även glädje. I år kan vi dela midsommar med lite flera nära och kära.

Trevlig midsommar!
”Du lindar av olvon en midsommarkrans”….

Christina Tallberg
Ordförande

Text: PRO