Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

sjukvårdare hjälper man upp ur soffan
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

En högkvalitativ äldreomsorg måste få kosta

Nu har den nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen, Göran Johnsson, överlämnat sitt slutbetänkande till socialminister Lena Hallengren. Betänkandet innehåller bland annat förslag om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.

- Det här är en bra utredning med många viktiga förslag på förbättringar inom äldreomsorgen. Inte minst föreslås personalens arbetsvillkor bli bättre genom att anställda ska ha rätt till heltid, att tillsvidareanställning ska vara norm och att delade turer ska försvinna, säger Jan Andersson, vice ordförande i PRO och representant i utredningens referensgrupp.

– För att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning inom äldreomsorgen behöver fler börja arbeta i äldreomsorgen och vilja stanna kvar där. Om och hur framtidens rekrytering till vården och omsorgen lyckas beror också av synen på dessa arbeten, hur attraktiva de är.

I betänkandet föreslås därför att kommunerna ska utarbeta planer för ett långsiktigt och systematiskt arbete med kompetensförsörjningen och att utveckla karriärvägar för de anställda i äldreomsorgen.

– De här satsningarna kommer att kosta pengar, men det får inte vara ett hinder. Kommunerna som är ansvariga för att hantera, planera för och besluta om kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen måste agera skyndsamt eftersom läget inom äldreomsorgen är allvarligt. Inte minst har pandemin visat upp de brister som finns, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Text: PRO