Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

ung man lyfter sin pappa

Stödmedlem

Sedan årsskiftet är det möjligt för den som inte är pensionär att bli stödmedlem i PRO och på det viset stötta organisationens arbete med att göra livet bättre för landets äldre.

PRO:s kongress fattade i juni 2022 beslut om att införa ett så kallat stödmedlemskap. det betyder att du som ännu inte är pensionärerkan bli medlem och stötta PRO:s viktiga arbete. Stödmedlemskapet innebär att alla personer mellan 18 och 65 år har möjlighet att stödja PRO:s aktiviteter och intressepolitiska arbete och samtidigt följa allt spännande som PRO gör.

Detta får du som stödmedlem

Som stödmedlem får du tillgång till den digitala medlemstidningen PROpensionären på propensionaren.se , ett nyhetsbrev från ordförande Åsa Lindestam och från PROpensionären, en god jul-hälsning varje år där vi berättar vad stödmedlemmen har bidragit till under det gångna året. I höst ska det göras en utvärdering av stödmedlemskapet för att se om det ska fyllas med annat innehåll.

Vad ingår inte i stödmedlemskapet?

Som stödmedlem är du medlem i riksorganisationen, inte i en förening eller ett distrikt. En stödmedlem ingår inte i den demokratiska organisationen och kan inte bli förtroendevald. Som stödmedlem har du inte heller rösträtt i organisationen eller ingår medlemsstatistiken. Avgiften är 250 kr/år. Detta kan jämföras med en ordinarie medlemsavgift som ligger på cirka 300-400 kronor.

När du fyller 65 år erbjuds du ett ordinarie medlemskap i den förening som du själv väljer.

Bli stödmedlem!

Steg 1 av 2

Fyll i dina uppgifter

* står för obligatoriska uppgifter

Fyll i dina personuppgifter
&

För att bli stödmedlem behöver du acceptera allmäna villkor och vår GDPR policy

Steg 2 av 2

Godkännande