Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Kolbäck

Vår historia

Strömsholms slott

Strömsholms slott. Foto: Ewa S Welén

PRO Kolbäck startade 1952

PRO Kolbäck startades år 1952

Historik

Lite axplock ur en skrift som Gunnar Wahlström har skrivit ihop med hjälp av Kurt Larsson. Skriften är från 2002.

Den 9 juni 1952 samlades pensionärer i Kolbäck för att lyssna till ett föredrag av landstingsmannen Johan Oskar Rydin från Surahammar.
Rydin propagerade för nödvändigheten att pensionärerna organiserade sig och bildade förening. Efter diskussion beslutades att bilda Kolbäcks Pensionärsförening. Ett 40-tal medlemmar blev med från starten och till första styrelse valdes:

Hjalmar Ericsson, ordförande

Axel Rydin, kassör
Vilhelm Ek, sekreterare
Oskar Hjelm
Oskar Hägg

Redan vid årsskiftet 1952-1953 kunde föreningen notera 101 medlemmar. Medlemsantalet fortsatte att växa, för att vid föreningens 5-års jubileum 1957 vara ca 250 medlemmar.
Styrelsen var samma sedan starten förutom sekreterarposten som sedan 1953 innehafts av Oskar Hjelm. Första damen i styrelsen blev Olga Eriksson vilken valdes till ledamot 1954.

Citat från VLT 19 dec 1975
"Kolbäcks pensionärsförening har haft sitt sista möte för året i Godtemplarlokalen med ett 80-tel medlemmar. 27 nya medlemmar invaldes vid mötet, vilket är rekord. Nu har föreningen över 300 medlemmar. Vid träffen spelade och sjöng föreningtens egna musikanter. En insamling till Rädda Barnen inbringade 270 kr.
Vallmoskolans Lucia, Helena Tarkiala från klass 5, kom på besök och lussade tillsammans med tärnor och stjärngossar. Luciafirandet har varit och är ett mycket uppskattat program på decembermötet. Förutom från skolan har även Vallby kyrkan ställt upp med Luciatablå"

Styrelsen 1975

Olle Bergman ordf, Märta Lövendahl sekr, David Bergvall kassör, Elis Hjelm studie org, Emil Hals och Bertil Strömbäck.

Ekonomi
Föreningen startade med små inkomster. 1952-1957 var årsavgiften 1,50 kr för att höjas 1958 till 2,50 kr, 1963 till 3,00 kr, 1966 till 5,00 kr och 1968-1971 var avgiften 6,00 kr. Styrelsen lyckades ändå skapa många aktiviteter tack vare andra inkomster. Insamlingar gjordes, lotterier såldes och redan 1954 har flitiga slöjdare fått ihop material till auktion som gav netto på 520,23 kr. 1955 gav auktionen ett netto på hela 1436,50. Kassabehållningen var 1957 1470 kr, 1968 blev det 5590 kr, 1985 var det 20746 och så 1995 blev det 130094 kr.


Styrelsen 2001

Sven-Inge Eriksson, Simon Thomsen, Ulla Pettersson, Harry Ekholm,
Gunnar Wahlström, Evy Elofsson, Tommy Östman, Lilly Rehnblom
och Inga-Lisa Westin.

Ordförande genom tidernaHjalmar Eriksson

1952-1960

Olga Eriksson

1961-1964

Bror Molin

1965-1966

Emil Hals

168-1972

Kurt Florén

1973

Helge Gertman

1973-1974

Olle Bergman

1975-1980

Sivert Karlsson

1981

Olle Bergman

1982

Mary Karlsson

1983-1884

Valter Karlsson

1985-1986

Sven Öhlander

1987-1991

Gunnar Wahlström

1992-2004

Ulla Petterson

2005-2010

Leif Jonsson

2011-2013

Alf Nordlund

2014-2017

Tony Persson

2018-