Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Dagordning

Dagordning PRO Tierps årsmöte 14 mars 2023 kl. 13.00, Möbeln Tierp

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Fastställande av dagordning för årsmötet
 4. Val av presidium för årsmötet
 5. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2022
 7. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2022
 8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2022
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om arvoden för 2023
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av sekreterare för 2 år
 13. Val av kassör för 2 år
 14. Val av 1 styrelseledamot för en tid av 2 år
 15. Val av 4 styrelseersättare för 1 år
 16. Val av 1 revisor för 2 år
 17. Val av 1 revisorsersättare för 1 år
 18. Val av 1 hemsidesansvarig för 1 år
 19. Val av 1 ledamot resekommittén 2 år
 20. Val av 5 ledamöter bingokommittén för 1 år
 21. Val av 2 ledamöter boulekommittén för 2 år
 22. Val av 1 ledamot konsumentkommittén 2 år
 23. Val av 3 ledamöter kaffekommittén 2 år
 24. Val av 1 ledamot motionsgymnastiken för 2 år
 25. Val av 1 ledamot seniordansen för 1 år
 26. Val av 1 medlemsansvarig 1 år
 27. Val av 3 ledamöter valberedning för 1 år
 28. Mötets avslutning