Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Arkiv

PRO Tierps årsmöte den 22 mars 2022 på Möbeln.

Årsmötet öppnades av ordf Gert Berlin och han välkomnade cirka 75 medlemmar samt kyrkoherde Kristin Elf och Viktoria Söderling .

Parentation hölls av kyrkoherde Kristin Elf över de medlemmar som avlidit under året. Därefter släppte den för årsmötet valde ordförande Börje Wennberg fram oppositionsrådet Viktoria Söderling att berätta om äldreomsorgen i kommunen. Växelvården på Danielsgården är flyttad till Vendelgården i Örbyhus. Äldrevården byggs ut och hemtjänsten fungerar bra berättade hon bl.a.

Verksamhetsrättelsen och ekonomiskaberättelsen för 2021 genomgicks och årsmötet följde revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Årsmötet beslutade om alla val efter valberedningens förslag.

Ny ordförande efter Gert Berlin blev Carola Willén på ett år.

Ny sekreterare efter Birgitta Bergman blev Lise-Lott Löfgren på två år.

Till kassör valdes både Inger Holmqvist,att sköta bokföringen,och Eric Hilmersson att sköta kassaärenden båda på ett år.

Styrelsen består av Ordf, Carola Willén, sekr Lise-Lott Löfgren, Kassör Inger Holmqvist och Eric Hilmersson. Studieorganisatör Gerd Jonsson. Friskv ansvarig och motionsgymnastik Marianne Ketselberg. Dick Gustavsson. Ersättare: Åke Fredriksson ,Eivor Englund, Lilian Persson.

Hemsidesansvarig på ett år Lilian Persson.

Resekommittén: Birgitta Bergman två år och Berit Nord ett år.

Revisorer :Anders Willén två år ,Anders Ekman ett år och Ove Sköld ersättare på ett år.

Bingokommittén: Stig Lundberg, Gunilla Bohlin,Britt-Marie Svärdström. Alla på ett år.

Boulekommitté: Torbjörn Lundin kontaktansvarig två år,Torsten Dahlberg två år,Stig Lundberg ett år och Dick Gustavsson ett år.

Kaffekommitté: Christina Svensk sammankallande ett år, Ulla-Britt Grönberg två år,Barbro Eriksson ett år,Agneta Holmberg ett år,Ersättare Aila Berlin och Gunilla Skytt båda ett år.

Valberedning: Berit Nord sammankallande,Börje Wennberg och Birgitta Bergman.

/Birgitta Bergman, sekreterare

PRO Tierp medlemsträff den 23 november 2021

Ett 60 tal medlemmar hade samlats i Nathanaelgården.

Vård och omsorgschefen Ulrika Stjerngren berättade om omsorgen i Tierps kommun. Stor satsning av personal, med utbildning till undersköterskor och vidareutbildning. Att gå från timanställd till heltider var ett av medlen från staten.

Gerd Jonsson berättade om alla aktiviteter som är aktuella i PRO. Bara att anmäla sig.
Julbord på Gästis den 10 dec.

Refrängen med Britta Furenborn underhöll med musik och sång, trevlig underhållning. Kaffe med dopp .


Ordförande Gert Berlin tackade alla för givande eftermiddag.

PRO Tierp bjuder in sina medlemmar till julbord fredag 10 december
kl. 17.00 på Gästis i Tierp.
Pris 275:-/person.
Underhållning av Tomas Löfgren.

Anmälan
görs till:
Inger Holmqvist 070-222 22 06 eller
Åke Fredriksson 0293-14918.
Sista anmälningsdag 30 november.

Kostnad för julbord betalas in i samband med anmälan
men senast 2 december på BG 5680-5567.

Välkomna
Styrelsen

Medlemsträff tisdagen den 23 november kl 13.00 på Nathanaelsgården,Tierp

PRO TIERP har sitt sista möte 2021 tisdagen den 23 november
kl 13.00 på Nathanelsgården. På mötet skall information om äldreomsorgen i Tierps kommun ges.

Vi skall även fastställa föreningens budget för 2022 som kommer att bli ett intensivt år för oss pensionärer.

På mötet kommer vår sångkör "Refrängen" med ledning av Britta Furenborn att underhålla.
Känn Dig varmt välkommen till vårt möte.

Styrelsen

Sammanträde med föreningens medlemmar i PRO på Möbeln i Tierp den 7 oktober 2021.

Ordförande Gert Berlin hälsade ett 60 tal medlemmar hjärtligt välkomna till det efterlängtade mötet, nu när restriktionerna hävts av Hälsomyndigheten.

Mandattiden för förtroendevalda förlängdes till årsmötet i mars 2022 ,alla var överens om det.

Frågor togs upp om de olika aktiviteterna bl.a Bingon,dans, och Bouleverksamheten och gymnastik samt förändringar av gymverksamheten på vårdcentralen.

Birgitta Bergman från resegruppen, berättade om resa till Iggssundsrevyn i Iggesund lördagen den 19februari 2022.. Stort intresse för resan blev det.

Efterr Kaffe med bröd så tackade ordföranden för god uppslutning.

Sekreterare

Birgitta Bergman

🍂

PRO Tierp i samarbete med ABF
Inbjuder till höstmöte/medlemsträff onsdag 16 november kl 13.00 på Möbeln, Tierp.
Naturfotograf Håkan Karlsson visar bilder. Kaffe och lotterier.
Julbord 2 december, se nedan.

Välkommen
/Styrelsen

PRO Tierp
Bjuder in till julbord, fredag 2 december kl. 17.00, Pricks, Tierp.

Pris 450:-/person.

Underhållning av Anders och Roland.

Anmälan görs till:
Inger Holmqvist 070-222 22 06 eller
Dick Gustavsson 076-118 22 90.

Sista anmälningsdag 22 november.
Anmälan är bindande.

Kostnad för julbord betalas in i samband med anmälan
BG 5680-5567, men senast 22 november.

Välkommen
/Styrelsen

RESA TILL GÄVLE KONSERTHUS 12 DECEMBER 2022 🚌
Julkonsert i Gävle konserthus med Helen Sjöholm och Anna Stadling.

Biljettpris 835 kr.
Busskostnad 150-250 kr beroende på hur många vi blir. Hela kostnaden hamnar mellan 985 och 1085 kr.

Anmälan senast den 21 september till: Birgitta Bergman tel: 070-379 86 13 eller
Berit Nord tel: 070-567 33 98


Hjärtligt välkomna!

💐 ÅRSMÖTE PRO TIERP 14 MARS 2023 💐
PRO Tierp hälsar sina medlemmar
välkomna till årsmöte tisdag 14 mars kl 13.00 vid Möbeln, Tierp.
Ordinarie årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Försäljning av lotter.

Välkomna
Styrelsen i samarbete med ABF

Dagordning
Verksamhetsberättelse/bilaga 1
Resultat och balansräkning/bilaga 2
Revisionsberättelse/bilaga 3