Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Månkarbo-Kyrkbyn

Kommittér/verksamhetsansvariga

Funktionärerna utsedda av årsmötet den 14 Feb 2024

Boulekommitté

Sammankallande: Håkan Söderholm 070-643 92 34
hakan.axel.soderholm@gmail.com
Lars A Larsson 070-578 22 72
Leif Enander 0293-502 90
Torgny Sjöberg 070-311 40 89

Friskvård och aktivitetsgrupp.

Sammankallande Eva Eriksson 070-6228257
eva.rudden@hotmail.com

Monika Eriksson, Agneta Söderström, Håkan Söderholm

Försäkringsansvarig

Gunnar Mårtensson 0730-87 52 45
gungum47@gmail.com

Hemsideansvarig

Marie-Louise Sjöberg 070-2198787
skogsglantan@telia.com

Kaffe- och festkommitté

Karin Bergström 070-287 63 49
karin49bergström@hotmail.com
Bo Bergström
Åsa Hedbom-Dahlberg
Östen Dahlberg
Styrelsen vid fester.

Lotteriansvariga

Christina Stigestadh 073-2222139
christina.stigestadh@gmail.com
Margareta Brodin
Margareta Persson
Ann-Britt Jansson

Medlemsblad

Marie-Louise Sjöberg 070-2198787
skogsglantan@telia.com

Medlemsansvarig

Marie-Louise Sjöberg 070-2198787
skogsglantan@telia.com

Reseansvariga

Tord Nilsson Tel 079 3363414 och Carina Nilsson Tel 073 6434004
tord.carina.nilsson@hotmail.com

Representant i distriktet

Torgny Sjöberg 070-3114089
Håkan Söderholm 070-643 92 34

Representant samorganisation

Torgny Sjöberg 070-3114089

Representant i KPR

Vakant

Sånggruppen

Vakant