Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Månkarbo-Kyrkbyn

Kommittér/verksamhetsansvariga

Funktionärerna utsedda av årsmötet den 15 Feb 2023

Boulekommitté

Sammankallande: Håkan Söderholm 070-643 92 34
hakan.axel.soderholm@gmail.com
Lars A Larsson 070-578 22 72

Leif Enander 0293-502 90
Torgny Sjöberg 070-311 40 89
Friskvård och aktivitetsgrupp.

Sammankallande Håkan Söderholm 070-643 92 34
hakan.axel.soderholm@gmail.com

Monika Eriksson, Eva Eriksson, Agneta Söderström

Försäkringsansvarig

Gunnar Mårtensson 0730-87 52 45
gungum47@gmail.com

Hemsideansvarig

Håkan Söderholm 070-643 92 34
hakan.axel.soderholm@gmail.com

Kaffe- och festkommitté

Karin Bergström 070-287 63 49
karin49bergström@hotmail.com
Bo Bergström
Åsa Hedbom-Dahlberg
Östen Dahlberg
Styrelsen vid fester.

Lotteriansvariga

Margareta Brodin
Christina Stigestadh
Marie-Louise Sjöberg

Medlemsblad

Håkan Söderholm 070-643 92 34
hakan.axel.soderholm@gmail.com

Medlemsansvarig

Yvonne Rylander 0768-99 17 24
yrylander@gmail.com

Reseansvariga

Bernt Eriksson 070-290 54 58
berntokerstin@gmail.com
Tord Nilsson Tel 079 3363414,

Carina Nilsson Tel 073 6434004

Representant i distriktet

Yvonne Rylander 0768-99 17 24
Gunnar Mårtensson 0730-87 52 45
Ersättare: Håkan Söderholm 070-643 92 34

Representant samorganisation

Gunnar Mårtensson 0730-87 52 45

Representant i KPR

Vakant

Sånggruppen

Lennart Ekeroth
Per-Arne Östberg
Margaretha Persson