Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Posten

PRO-Posten

Text

Text

Fikastund på Stadsteatern
Studieresa Ängelsberg

Studieresa Engelsberg Foto Mats

 

 

Studieresa till Ängelsberg och Oljeön Foto Mats

 

1985 bildades PRO Postens Pensionärsklubb.

Statsanställdas förbund i Uppsala insåg att något måste göras för de medlemmar som var pensionärer. From 1986 fick alla som gick i pension, oavsett facklig tillhörighet, bli medlemmar.

Från början kunde de välja att enbart bli anslutna i lokalföreningen eller också bli ansluten till PRO (en partipolitiskt och religiöst obunden organisation). De flesta valde att inte ansluta sig till PRO. Inför år 2012 beslutade styrelsen att alla nya medlemmar ska bli anslutna till PRO. Vi kontaktade alla som inte hade kopplingen till att tillhöra PRO, vi fick ett stort gensvar och många ”gick över”.

Idag är vi lite drygt 200 medlemmar varav ett 10-tal är inte kopplade till PRO.

Som förening (PRO) jobbar vi främst från Riks och ofta i samarbete med några av de övriga rikstäckande Pensionärsorganisationerna, där PRO är störst. Syftet med vårt arbete är att ge oss ett bra liv avseende pension, bostad, vård mm. Inom kommun och region deltar vi för att i övrigt skapa bra förutsättningar för oss pensionärer.

Vi genomför träffar med ett rikt utbud av aktiviteter där det sociala umgänget är av största vikt. Möjligheter till personlig utveckling genom kurser, cirklar med blandade ämnen och studiebesök.

Dagsresor med upplevelser inkl. kaffe och lunch.

Våra promenader har en lång historia där mötet och samtalet, med fika som avslutning, har stort värde och är grunden för vårt friskvårdskort. Det senare bygger på antal aktiviteter som ger en ”lott” per 30 genomförda tillfällen. Boulen är ett av de större inslagen i PRO:s program

Mellan åren 2015 – 2019 har vi deltagit som funktionärer inom cykelevenemang, detta har också gett oss en bra extra inkomst.

År 2020, sista året för jubileumsperioden 1985 – 2020 ligger det mesta vilande på grund av den globala Corona pandemin.

Nu ser vi fram mot 2021, då kommer vi att fira våra 35 år med en hemlig resa.

PRO-Posten, ja så heter vi sedan några år tillbaka.