Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Uppsala Län

PRO:s konsumentpolitik

PRO anser att konsumenternas makt och inflytande måste öka. Därför är folkrörelsernas engagemang viktigt. Samhället ska ge möjlighet till större verkligt inflytande för den enskilde konsumenten.

Konsumentmakt handlar om att tala om för säljare och producenter vilka varor och tjänster som behövs och vilka som inte behövs och att priset är rimligt.

För att kunna påverka behöver alla konsumenter få information och kunskap. Vissa är dessutom i större behov av information och rådgivning än andra. Det kan till exempel bero på ålder, sjukdom eller handikapp. Därför har både myndigheter, stat och kommuner ett direkt ansvar gentemot Sveriges konsumenter.

Sveriges Konsumenter är en ideell organisation för flera medlemsorganisationer som arbetar för alla konsumenters bästa genom att granska företag, påverka politiken och stärka konsumentmakten. PRO är medlem i Sveriges konsumenter.

Visionen är ett hållbart samhälle där konsumentens röst och rätt är stark. Sveriges Konsumenter ger även ut tidningen Råd & Rön och samarbetar med internationella konsumentorganisationer.

Sveriges Konsumenters webbplats Länk till annan webbplats.

PRO har varit en av de organisationer som starkast har drivit frågan om kontanternas bevarande. Att sedlar och mynt finns i cirkulation är en förutsättning för en fungerande tillgång till kontanter i samhället.

Redan runt 2010 uppmärksammade våra PRO-medlemmar runt om i landet att bankerna kontanthantering var på väg att försvinna.

Sverige har i dag den minsta andelen kontanter i världen. Trots fördelar som digitala betalningar för med sig ser vi stora risker och en utveckling mot ett samhälle som långt ifrån alla önskar.

Genom ny lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2021 kommer tillgången till kontanter genom uttagsautomater, bankkontor eller livsmedelsbutiker att öka. Men mer måste göras.

Sammanlagt drygt en miljon människor enligt Internetstiftelsens beräkningar inte kan använda digitala betalmedel (bland annat äldre, funktionshindrade, förföljda personer).