Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Uppsala Län

PRO påverkar!

PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir tryggare och roligare. Intressepolitik handlar om allt i vår vardag (boende, vård och omsorg, trafik, kultur, miljö med mera).

PRO:s riksorganisation ingår i regeringens pensionärskommitté.

Arbetet i kommittén ägnas åt frågor som har principiell betydelse för
pensionärerna, såsom:

 • pensionärernas ekonomiska förhållanden
 • social service
 • hälso- och sjukvård
 • bostäder och boendeservice
 • kommunikationer – inklusive färdtjänst
 • fritid och kultur

Region Uppsala ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling för Uppsala län.
PRO ingår i Regionala Pensionärsrådet (RPR) som är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i Uppsala län och politiker från Region Uppsala.

 • RPR har som uppgift att verka att stärka äldres inflytandet i alla frågor som rör äldre
 • RPR ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i Region Uppsalas verksamhetsplanering
 • RPR ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

PRO föreningarna i kommunerna har gemensamt utsett representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) som är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

 • KPR ska verka för att för pensionärerna viktiga frågor beaktas i alla förekommande nämnder och förvaltningar och att pensionärernas sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och förvaltningar
 • KPR ska medverka till att pensionärsaspekter beaktas i kommunens reguljära verksamhetsplanering
 • KPR ska att lämna underlag och synpunkter på den övergripande samhälls- planeringen i kommunen, samt att vara remissorgan och ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.