Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Upplands Väsby

PRO Upplands Väsby

Välkommen att bli medlem i PRO

Ditt liv som pensionär kommer säkert att bli annorlunda och innehållsrikt. Vi hoppas att du vill aktivera dig tillsammans med andra och bli medlem i vår förening.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO är en partipolitiskt obunden organisation som främjar pensionärernas intressen i samhället.
PRO Upplands Väsby vill här lämna ytterligare upplysningar om sinverksamhet.

En viktig uppgift för PRO är att fylla det tomrum som kan uppstå när man lämnat sitt arbetsliv. Vi vill erbjuda olika former av aktiviteter och träffpunkter för att tillgodose behoven av gemenskap. Att träffa nya vänner sätter guldkant på tillvaron.

Vår förening i Upplands Väsby har nästan 1200 medlemmar och vill gärna växa. Vi har ett medlemsmöte i månaden med undantag för juli. Över 100 medlemmar brukar besöka föreningsmötena för att träffa andra medlemmar, få information om sådant som rör vår vardag och dessutom någon underhållning i form av sång och musik. Föreningsmötena hålls vanligtvis i Messingen. För 50 kronor serveras kaffe med bröd. Vid mötena säljer vi PRO´s lotter.

Det kan vara svårt att själv bevaka sina intressen som pensionär och därför är medlemskapet i PRO av stor betydelse. Vårt samhällsengage-mang är stort och vi har representanter i såväl kommunala pensionärsrådet som i andra kommunala samrådsgrupper.

Aktiviteter

Vi har en omfattande verksamhet med omkring 25 olika sorters aktiviteter, bl. a. dans, boule och bowling, mattcurling, gymnastik och Qi-gong. Resor anordnas, både endagsresor, resor under några dagar och ännu längre resor med särskild researrangör.

Medlemskap

Medlem i PRO kan alla vara som uppbär pension av något slag. Även gift eller sambo med pensionär kan, utan att själv vara pensionär, bli medlem. Kostnaden för medlemskap är 320 kronor per år. Som medlem får du även den uppskattade tidningen PRO-pensionären som utkommer 10 gånger per år.

Du omfattas också av PRO’s generella medlemsförsäkring, som gäller vid färd till och från alla PRO-aktiviteter. Vi vill även påminna om möjligheten att ansluta sig till grupplivförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring. Mer information om försäkringar får du när du har ansökt om medlemskap.

Vårt medlemsblad kommer ut tre gånger per år, januari, maj och augusti. Det innehåller kommande studie- och aktivitetsprogram.

Om du har några frågor får du gärna ta kontakt med oss i styrelsen. Vill du besöka vår expedition så är adressen Karlsro, Bills backe 4. Du kan också ringa Annemarie Skorus, som är ansvarig för medlemsvärvningar och medlemsregister. Tel 590 927 08.