Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tyresö

Så minns jag PRO Tyresös ordföranden genom tiderna

Författare: Christina Tallberg, fd ordförande PRO Tyresö

Den 23 november 1954 bildades PRO Tyresö Pensionärsförening, Erik Englund valdes till ordförande och efterträddes av Brand- Kalle, Gustav Karlsson. Jag kände inte personligen dessa herrar. Tillsammans med mina föräldrar och syskon hade vi flyttat till Tyresö i januari 1951. Min mamma Ingrid Tallberg var mycket aktiv inom Socialdemokraterna, dels som ordförande i Kvinnoklubben under många år men också som sekreterare i Arbetare-kommunen. Detta gjorde att jag kom att lära känna flera av de tidiga ordförandena i PRO redan som barn.

Under sina 60 år har PRO Tyresö haft 14 ordförande från starten och vår nuvarande ordförande Bo Furugård är den 15:e i ordningen. Det har varit fyra kvinnor under årens lopp. De allra flesta har varit engagerade i kommunalpolitiken i Tyresö på något sätt, men två också i Landstingspolitiken och några har även arbetat inom olika fackförbund. Två ordförande har också tidigare varit Förvaltningschefer i kommunen.

Av de som tidigare har varit ordförande är det två som fortfarande är med i vår verksamhet, medan de andra inte längre är i livet. Några tidigare ordförande är ganska kända för många medlemmar inom vår förening och även av andra i Tyresö, medan en del inte är så välkända.

Gerda Johansson blev 1959 ordförande, och hon var med om att tillsammans med Jessie Navin bilda den Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Tyresö 1934. Gerda Johansson satt med i de sociala nämnderna, men hon kunde också skriva väl, bl.a. författade hon en dikt till Arbetarekommunens Fana ” Låt oss höja fanan högt kamrater”. På olika möten och sammankomster läste Gerda ofta egna och andras dikter.

Gerda efterträddes av en annan kvinna som vait kassör under många år i Kvinnoklubben, Ester Wetterqvist. Henne såg vi ofta dra en liten väska på hjul efter sig innehållande lotter, tidningen Morgonbris och inte minst böcker från Tidens Förlag och Folket i Bild.

Därefter kom en tidigare spårvägare och kommunalpolitiker som hette Håkan Hasselgren. Han verkade tillsammans med Gunnar Gyllnert när besluten togs om byggandet av Bollmora. Håkan Hasselgren var under många år Kommunalfullmäktiges ordförande och även nämndman.

Året 1968 valdes Jessie Navin till ordförande efter det att Håkan Hasselgren hade avlidit.

När jag gick i Kumla Skola var Jessie Navin min överlärare. Hon var sträng men var också radikal och framåt när det gällde skolans utveckling. Jessie var också med om att starta ABF i Tyresö. Jessie blev också kommunens Skolchef och när hon gick i pension blev hon genast aktiv i PRO. Jessie drev frågan om ett Servicehus och flyttade själv in i det och visade många besökare på sin fina lägenhet. När Sven Lionell var Kommunalråd, så beställde aldrig Jessie besökstid när hon hade något som var viktigt för PRO. Istället så tågade hon direkt in till Kommunalrådet och framförde sitt ärende oavsett om det var andra närvarande i rummet eller inte. Jessie var ordförande under nio år och det är den längsta tiden tillsammans med den senare ordföranden Erik Berglund.

Gunnar Hall kom efter Jessie och han var kanske inte så känd, utan det var mera hans bror den legendariske byggmästaren Ivar Hall. De byggde många hus i Trollbäcken, Lindalen och Fårdala. Efter två år tog Oskar Böök över. Han var mest känd för att under många år vara förtroendevald revisor i Tyresö Kommun.

1983 blev Åke Mattsson ordförande. Han var en tid Fritidschef i kommunen, men också under många år ledamot av Stockholms läns Landsting, där han framförallt var ledamot av Tandvårdsnämnden. Under Åkes tid som ordförande kom bygget av Servicehus liksom sjukhemmet och dagcentralen igång. Om jag inte minns fel så var också Åke en tid med i PRO-distriktets styrelse.

1987 startades kontaktverksamheten inom PRO Tyresö av Britt Åbrandt som var mycket aktiv och hennes man Karl Åbrandt blev ordförande året därpå. Karl hade tidigare arbetat inom LM och hade inte så stor föreningsvana men det fanns många andra som hade det i styrelsen.

1993 blev Erik Berglund ordförande. Erik kom från Statsanställdas Förbund och hade där varit Förhandlingschef. Här fick PRO i Tyresö en skicklig förhandlare till ordförande. Tillsammans med Jessie Navin är Erik den som varit ordförande under längst tid, och det gjorde att Erik också kom att tillhöra PRO Stockholms läns styrelse under många år.

Erik avgick som ordförande av hälsoskäl och då tog Sune Lindström över 2002. Sune var tidigare vice ordförande och var aktiv inom Teater- och Sångglädjen. När jag kom med i PRO Tyresö 2008 träffade jag Sune på många möten, men han hade då lämnat över ordförande -klubban till Roland Petterson av hälsoskäl.

I samband med Folkomröstningen ang. taxorna inom hemtjänsten ville TV göra ett program. Sune ställde då upp och berättade tydligt hur hårt avgiftshöjningarna och att ta betalt för Trygghetslarmet skulle slå på de som hade de lägsta pensionerna.

Roland Pettersson var under många år ombudsman inom Byggnads och arbetade även inom Riksbyggen, bl.a. under den tiden som Gudö terrassen byggdes. Roland deltog flitigt i många olika aktiviteter. Förutom styrelsens arbete även med att spela bowling och schack. Han var också ”festgeneral” tillsammans med hustrun Hjördis under många år och ansvarig för gökottorna. I år hörde de också göken. Roland är fortsatt aktiv i PRO Tyresö som ordförande för valberedningen och ersättare i KPR.

På årsmötet 2011 blev undertecknad vald till ordförande, den fjärde kvinnan sedan starten. Jag hade främst med mig erfarenheter från min långa tid inom Landstinget, bl.a. som Landstingsråd och Landstingets ordförande.

Tyvärr så blev min tid som ordförande kanske den kortaste i föreningens historia, bara lite över ett år. Jag hade visserligen varit med i styrelsen några år innan. Men i april 2012 blev jag vald till PRO-distriktets ordförande (den andra kvinnan) och då avsade jag mig mitt uppdrag i Tyresö. Det var även PRO-kongress samma år i juni i Örebro och där blev jag vald till 1:e vice ordförande i Riksorganisationen. I maj 2012 valdes Bo Furugård till ordförande och vid vårt 60-års jubileum i november 2014 har han fortsatt detta uppdrag.

Jag känner mig mycket hedrad över att få tillhöra den skara av ordförande i PRO Tyresö som alla tillsammans med sina styrelsekamrater, andra förtroendevalda och medlemmar, har bidragit till en PRO – förening i dess bästa bemärkelse. En förening med omfattande verksamhet och ett bra intressepolitiskt arbete.

Det finns all anledning att hylla 60-åringen!

Christina Tallberg