Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Frötuna-Rådmansö

Om oss

Verksamhetsplan 2023

Värdegrund

 • Alla äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och ej utsättas för åldersdiskriminering.
 • Alla äldre har rätt att bli bemötta med respekt. Få ha kvar sitt ansvar för sig själv så länge som möjligt men också få hjälp när behov uppstår.

Vision och strategi

PRO Frötuna-Rådmansö är en religiös och partipolitiskt obunden förening. Som medlemmar välkomnar vi alla som uppbär pension eller motsvarande, samt den som är gift eller sambo med medlem.

 • Vi tillvaratar medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR.
 • Vi har en öppen, välkomnande och inbjudande atmosfär.
 • Vi är öppna för utveckling och nya idéer.
 • Vi erbjuder alla medlemmar aktiviteter för gemenskap och social samvaro.
 • Vi verkar för ökad samhörighetskänsla, trygghet och trivsel bland medlemmarna.

Information

Vi använder dessa kanaler för att nå ut till medlemmar och övriga pensionärer:

 • Programblad som direktadresseras till medlemmarna vår och höst.
 • Medlemsmöten.
 • E-mail.
 • SMS
 • Annonsering i lokalpress.
 • Personliga kontakter.

Aktiviteter

 • Styrelsen har möten 11 gånger under året.
 • Informationsmöte för nya medlemmar hålls två gånger per år.
 • Medlemmarna inbjuds till medlemsmöten en gång per månad perioden januari-maj och augusti-december.
 • Styrelsens ledamöter deltar i möten och utbildningar anordnade av Riksorganisationen, distriktet,

ABF eller annan samordnare.

 • Styrelsen arbetar för ett utbud av aktiviteter som främjar personlig utveckling, hälsa och ett friskareliv som motion av olika slag, resor, utflykter, teater-, bio- och museibesök samt studier.