Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Huddinge

Om Huddinge Samorganisation

Varför, vad och vad får föreningarna ut av den?

Kvarnbergsplan

Foto: Maja Brand

Varför

 • Att kunna framföra ett gemensamt budskap till kommunen. Det blir mera tryck och större kraft när alla Huddinges PRO-föreningar står bakom än om en ensam förening framför budskapet.
 • Samverkan för resor, cirklar m.m.
 • En ”instans” att gå till vid problem eller konflikter i en styrelse eller förening och man själv inte kan ta hand om det.

Vad

 • Ta intiativ och driva pensionärernas intressefrågor
 • Verkar för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen främst via Huddinge Pensionärsråd.
 • Anordna gemensamma aktiviteter som studier, resor, medlemsrekytering och medlemsvård.
 • Styrelsemöten ca 1 gång i månaden,. Dessutom ett höstmöte och ett årsmöte somör öppet för alla föreningar.
 • Mötena hålls på ABF i Huddinge eller i någon förenings lokaler.
 • Alla PRO föreningarna är (ska vara) representerade, normalt ordförande i resp. förening, men annan kan utses.
 • Dagordningen innefattar rapporter från:
  • HPR (Huddinge Pensionärsråd) och AU
  • Föreningarna
  • Distriktet
  • Resegruppen
  • Ekonomi och studier

Vad får föreningarna ut av SAM

 • Information om vad som händer i kommunen när det gäller pensionärsfrågor.
 • Möjlighet att framföra förslag och åsikter till kommunen med lite större tryck än om föreningen gör det på ”egen hand”
 • Erfarenhetsutbyte med de övriga föreningarna
 • Möjlighet att ordna gemensamma aktiviteter och resor