Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Skogås

Ordförande har ordet

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar för ett trevligt år som skänkt mig mycket glädje och många trevliga möten!

På tal oGemenskap är för de allra flesta av oss livsviktigt, inte någon människa i vårt samhälle ska tillåtas leva ensam om den inte vill. Därför tänker PRO Skogås fortsätta att förebygga ofrivillig ensamhet.
Vi är en grupp som har kontaktat alla våra 80-plussare för att fika tillsammans och sträcka ut en hjälpande hand om det skulle behövas.

PRO Skogås deltar också i projektet ” SAMSAS” tillsammans med den förebyggande enheten inom äldreomsorgen i Huddinge kommun där även Serenadens seniorträff ingår, Capio vårdcentral, SPF, Skogås bibliotek och Mariakyrkan. Syftet är att tillsammans utveckla nya sätt att samverka för att nå och förebygga försämrad hälsa bland äldre personer i Skogås. Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social hälsa vilket påverkar äldre personers livskvalitet. Förebyggande åtgärder är därför viktiga.

PRO Skogås har projektet ”ODLA TILLSAMMANS” tillsammans med Beatebergs jordlottsförening. Där finns flera pallkragar som ni kan anmäla er till för att odla grönsaker och blommor. Det kommer att vara gratis att odla i pallkrage 2024.

Nu ser vi framåt mot det nya året och vi behöver bli flera medlemmar. Om vi alla hjälps åt så finns det stora möjligheter att vi blir flera medlemmar.

Välkomna till våra medlemsträffar, aktiviteter och cirklar. Läs mer om vad vi har att erbjuda i detta programblad.

Det är tillsammans vi gör PRO Skogås till en trivsam förening med stort utbud

Ordförande PRO Skogås
Kathrine Hultman Eriksson

Kom gärna in och hämta böcker i PRO-lokalen på våra öppettider.