Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Skåne

Pensionärsråd

Personer framför träd

PRO i pensionärsråd

PRO bildades en gång som en intresseorganisation för att förbättra pensionärernas usla förhållanden. Organisationen verkar på förbundsnivå som en påtryckare gentemot regeringen när det gäller pensionärernas intressen. På motsvarande sätt har distrikten kontakt med regionen medan i allmänhet PROs samorganisation verkar mot kommunen. Pensionärsråden saknar beslutanderätt.

Pensionärsråd inom Region Skåne.
Ledamöter och ersättare i Region Skånes pensionärsråd väljs av PRO Skånes årsmöte, samma år som allmänna val hålls. Valen gäller för en mandatperiod på 4 år.

Kommunala pensionärsråd - KPR
finns i nästan alla Skånes 33 kommuner. Det är upp till varje kommun att besluta om pensionärsråd, hur många ledamöter och ersättare som skall väljas och reglemente för rådet.
Det är samorganisationen/samrådsgruppen som utser ledamöter och ersättare i respektive kommuns Kommunala pensionärsråd.

Rådens främsta syfte är
• att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
• att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
• att initiera nya pensionärsfrågor
• att vara remissorgan
• att vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Region Skånes pensionärsråd

Ordinarie
Ulla-Britt Andersson, Helsingborg
Susanne Björkenheim, Malmö
Bengt Zander, Svalöv
Gun Åkers, Kristianstad

Ersättare
Preben Karlsson, Malmö
Lena Larson, Eslöv
Kjell-Åke Mohlin, Ystad
Dagny Nilsson, Fjälkinge