Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Skåne

Kurt-Åke Linde, Bengt Mattisson, Gert Persson, Lena Larsson, Bertil Pettersson, Ninette Hansson, Johannes Jeppsson.

IT-gruppen består av sju medarbetare vars uppgift är att utbilda föreningarnas förtroendevalda i medlemsregistret Harald, webben/hemsidan och Microsoft 365 - Outlook och OneDrive.

IT-gruppen nås på itansvarig.120@pro.se.

Namn

Telefon

E-post

Lena Larsson

IT-ansvarig

073-370 59 23

lena.larsson@pro.se

Bertil Pettersson

070-628 91 26

bertil.pettersson@pro.se

Kurt-Åke Linde

070-586 68 44

kurt-åke.linde@skane.pro.se

Gert Persson

073-525 04 42

gert.persson@pro.se

Ninette Hansson

073-404 20 13

ninette.hansson@skane.pro.se

Johannes Jeppsson

070-682 55 91

johannes.jeppsson@skane.pro.se

Bengt Mattisson

070-547 78 97

b.mattisson.55@gmail.com

Till Kalendern med utbildningsdagar
Till utbildningen Harald - Medlemssystemet
Till utbildningen Webben - Hemsidan
Till utbildningen Microsoft 365

IT-gruppen har diskuterat att erbjuda föreningarna påbyggnadsutbildning i de olika IT-systemen. Det finns flera moment som hänger samman; Harald – Microsoft 365, Webben – Microsoft 365 o s v.

Tanken är att man i manualen, som du kan se här nedanför, ska kunna plocka fram de moment som du vill lära dig.

PRO Skånes IT-grupp - Påbyggnadsutbildning: Webben, Harald, Microsoft 365. (PDF) Dokumentet kommer att uppdateras . Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.