Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Östergötland

Årsmöte 2016

Den 6 april genomfördes PRO Östergötlands årsmöte i Missionskyrkan i Linköping.

160 PROare från hela länet deltog.Gäst från Riksorganisationens styrelse var Bengt Kronblad som även är ordförande i PRO Kalmar län. Årsmötet gästades även av representanter från PRO Jönköpings län, PRO Södermanlands län och ABF Östergötland.
Vår ordförande Curt Karlsson hälsade alla varmt välkomna och gjorde en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2015. Han öppnade sedan årsmötet och överlämnade klubban till mötets valda ordförande regionråd Torbjörn Holmqvist. Torbjörn presenterade de områden som idag ligger på regionen. Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och samhällsbyggnad och näringslivsutvecklingsfrågor. Länets sjukhus ligger högt upp på olika rankningar som görs. Det är mycket positivt. Men regionen står inför många utmaningar. Ex. avsaknad av personal, stora behov av investeringar, ny regionindelning och framförallt ojämn hälsa och den ökade ålderstrukturen. Torbjörn sa att han ser PRO som en viktig resurs i framtiden.

Bengt Kronblad informerade om Riksorganisationens arbete med våra viktiga frågor. En översyn av pensionssystemet behöver göras annars kommer kommande generation inte få mer än 40 % av sin lön. Det bör vara en viktig fråga för arbetsmarknadens partner. Bengt tog också upp konsumentfrågor, inte bara PRO:s prisundersökning utan övriga frågor i vårt samhälle. Kontanthanteringen är en konsumentfråga som är viktig. Det är en fråga som PRO har drivit mycket framgångsrikt. Man har lyssnat på PRO, det finns inga beslut än men finansinspektionen har uppmanat bankerna att ta sitt ansvar. Han avslutade med att tacka för ett fint samarbete och önskade oss lycka till i det fortsatta arbetet.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhets- och den ekonomiska berättelsen för 2015 samt att ge styrelsen ansvarsfrihet. Under punkten val så valdes Roland Yngwe, PRO Kisa till ny kassör.

Årsmötet beslutade om ett uttalande om kontanthantering, det kommer att skickas till länets tidning för publicering.

Efter avtackningar av avgående ledamöter och ansvariga så tackade ordförande alla ombud, gäster och övriga deltagare för ett bra årsmöte och avslutade mötet.

Li Teske
ombudsman

Ordförande Curt Karlsson hälsar alla välkomna

Regionråd och mötesordförande Torbjörn Holmqvist informerar pågående arbete i Region Östergötland

Ombud och gäster lyssnar intresserat

Ordförande tackar avgående kassör Lars-Göran Strand med en blomma och ett presentkort

Ordförande tackar också avgående konsumentansvarig Bertil Kraft med en blomma och ett presentkort

Foto: Li Teske