Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Lerum

Vårt föreningshus Ågården

Foto: Kjell Lundmark

Vi arrenderar Ågården av Lerums Kommun. Det är en stor fördel att ha tillgång till ett eget föreningshus

Ågårdens historia

Ågården byggdes enligt uppgift 1902 (enligt P-O Odmer) av en herr Särnmark. Familjen bodde här till 1964, då kommunen köpte huset. Förnamnet på den förste Särnmark vet jag inte men några vid namn Nils och Uno, minns jag. Troligen var de söner. En fröken Särnmark bodde i huset när jag var liten i början av 1940-talet. Har hört att en son Folke bodde (ev bara på sommaren) i det s k garaget, där hemtjänsten håller till idag och en annan son Uno bodde (ev också bara på sommaren) i en undantagsstuga, som inte finns kvar idag.

Ågårdens mark är en avstyckning från Dergården, som var den dominerande gården i Lerums socken. Dess markområde sträckte sig från milstenen vid Knappekulla till Wamme bro och vidare från Wamme bro mot nuvarande centrum vid Bagges torg. Dergården ägdes av Aspenäs säteri, men förvaltades av arrendatorer. År 1780 köpte Samuel Bagge Aspenäs, som vid ans död 1814 ärvdes av hans hustru Anna. Aspenäs säteri kom på obestånd och många gårdar såldes bl a Dergården, som gick på auktion 1921. ½ mantal köptes då av kronolänsman Elias Hallberg, ¼ mantal av Lars Gabrielsson och ¼ mantal av Lars Olofsson. De båda Larsarna hade innan köpet arrenderat delar av Dergården. Den del av Dergården som Ågården ligger på kom att betecknas J III.

År 1822 uppförde Lars Olofsson en mangårdsbyggnad och en lada, där idag Ågården med den röda stugan ligger. Den flyttades troligtvis dit från en annan plats ev från Kålkulla. Till gården hörde då också en undantagsstuga. När den byggdes och dess öde är oklart, den är i alla fall nu riven, kanske när den nya vägen byggdes.

Lars Olofsson och hans hustru Maja fick fem barn, däribland dottern Katarina, född 1818. Det var hon som övertog gården. Hon gifte sig med Benjamin Hansson. De fick nio barn. Sönerna Fredrik och Aron stannade kvar i Lerum, övriga flyttade till Göteborg. Aron brukade gården och Fredrik var skräddare.

År 1893 brann boningshuset ner till grunden och året efter lät Aron uppföra en ny mangårdsbyggnad intill den förra ungefär där det ligger en pizzeria idag, fast lite närmare vägen. Jag minns att det fanns goda äpplen i trädgården, som vi skolbarn pallade om höstarna. Pallade frukt, tror det var plommon, gjorde vi också i Sermarks trädgård, när vi gick på kyrkstigen hem efter skolan.

1907 sålde Aron Hansson sin del av Dergården till herrarna Carl F. Ljungdal, C. E. Segerdal och C. N. Andersson.

Ågården är således byggt på den plats där Dergården J III:s första mangårdsbyggnad låg.

Ägare till Ågården är idag Lerums kommun medan PRO arrenderar fastigheten.

Lerum den 4 maj 2011
Anita Borke
Ordförande i Lerums Bygdegille