Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Norra Älvsborg

Kommittéernas förutsättningar

 • Distriktet skall skapa förutsättning för kommittéerna genom att ha Handlingsprogrammet som utgångspunkt.
  En kommitté är en sammansatt grupp som skall ha hand om vissa områden i syfte att utbilda/informera föreningarnas förtroendevalda
 • Ledorden skall vara trygghet, säkerhet, tillgänglighet och delaktighet
 • Distriktsstyrelsen nominerar, till Valberedningen, namn på sammankallande för respektive kommitte
 • Kommittén ska bestå av minst 3 och max 7 ledamöter vilka väljs av styrelsen.
 • Föreningarna ger, till sammankallande, förslag på namn som bemannar kommittéerna. Styrelsen beslutar om vilka personer som väljs in. Det är viktigt att personerna företräder olika geografiska områden inom distriktet
 • Förslag på utbildningar kommer från respektive kommitté. Förslagen bearbetas av Studiekommittén för slutgiltigt beslut i distriktsstyrelsen.
 • Riktlinjer och direktiv beslutas av distriktsstyrelsen.
 • Kommittéerna är ständiga inom distriktet medan projekt- och arbetsgrupper kan vara temporära med syfte att uppnå ett specifikt mål.

Riktlinjer för Kommittérna

Kommitténs uppdrag:

 • är att inom sitt område påverka och utveckla policys som kommer föreningens förtroendevald till nytta.
 • är att tillhandahålla och utveckla kompetenshöjande utbildning för föreningens förtroendevalda.

Kommittéerna skall utbyta erfarenheter och samarbeta med övriga kommittéer inom distriktet.
Kommittéerna skall också samverka med distriktets styrelse och skriva såväl Verksamhetsplan som Verksamhetsberättelse.

Kommittéerna skall skriva anteckningar från sina sammankomster.

Insatser utöver fastställd verksamhetsplan, som kräver ekonomiska resurser sker efter ansökan och beslut i distriktets styrelse.

Kommittéerna skall också ansvara för att deras verksamhet presenteras på distriktets hemsida.

Riktlinjerna har beslutats på styrelsemöte den 18 augusti 2022

Sidan uppdaterad 2023-04-12