Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Jönköpings Län

Förtjänstnål

Ansök om förtjänsttecken

Uppvaktning

PROs Förtjänsttecken
PROs Förtjänsttecken finns i två utföranden, en nål för herrar och
en brosch för damer.
De regler som gäller för utdelning av förtjänsttecken lyder:
• Förtjänsttecken kan utdelas till medlemmar som under minst fem år gjort
förtjänstfulla insatser via förtroendeuppdrag som man valts till.
• Framställning om förtjänsttecken kan endast ske efter beslut i distriktsstyrelse,
föreningsstyrelse eller samorganisations styrelse.
• Framställan skall göras skriftligt till PROs kansli med namnuppgift och
”meritförteckning” med så fullständiga uppgifter som möjligt om antal år och vilka
förtroendeuppdrag vederbörande haft.
• I tveksamma fall avgör riksorganisationens styrelse om förtjänsttecknet ska utdelas.