Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Jönköpings Län

Aktuellt


Personer framför träd

Årsmöte 2023

Måndagen den 24 april höll PRO distriktet årsmöte i Sävsjö kulturhus.

Mötet började med parentation till minne av de medlemmar som lämnat oss under det gångna verksamhetsåret.

På mötet närvarade 56 röstberättigade 47 ombud och 9 från distiksstyrelsen.

Till ordförande för mötet valdes Sävsjös kommunalråd Therese Petersson.

Verksamhetsplan och budget godkändes och styrelsens förslag till ny organisation av distriktsstyrelsen med en minskning av antalet ledarmöte från 9 ordinarie och 3 ersättare till 7 ordinarie och 3 ersättare godkänndes, det gjorde även revisorernas förslag av Arvode/ kostnadsersättningar för uppdrag i distriktet.

Ett mycket trevligt och bra kulturinslag framfördes av PRO-kören från Aneby.

Gäst på mötet var från ABF Marianna Emanuelsson som talade om hur viktigt det är med utbildningar för våra förtroendevalda i distriktsstyrelsen och föreningarna.

Ett stort och varmt tack till Therese för ett bra genomfört årsmöte

Göran Jörgensson Distriktsordförande

 


Kören i Aneby underhöll

Publik Foto Peter Magnusson Sävsjöappen

Presidiet, Brendan Holden sekreterare, Therese Pettersson Sävsjö kommunalråd, Göran Jörgensson distriktsordförande Foton:Peter Magnusson Sävsjöappen