Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Hammerdal


PRO i Hammerdal bildades 1959

Söndagen den 18-10-1959 i Frälsningsarméns lokal i Hammerdal frågade Herr Palm om närvarande önskade bilda en pensionärsförening. Svaret blev jakande. På detta vis bildades PRO i Hammerdal och från start anmälde sig 13 personer som medlemmar. Den första styrelse som valdes var ordförande: A V Palm, Kassör: Olivia Jonsson, sekreterare: Paulus Eriksson. Efter mötet underhöll Jokkmokks Jokke.

Ur den minnes skrift som skrevs till föreningens 50 års jubileum kan tex nämnas att 1963 gjordes en resa till Gävle och Furuvik, Medlemmar slöjdade och skickade alstren till Expo Norr 1967 där de gjorde succé. Under 1970 gjordes 2 resor, en till Halland på 8 dagar och en på 3 dagar över Vilhelmina och Steken Jokk, 1974 gjordes en endagars resa till Hällingsåfallet.

Kontrakt upprättades 1993 med konsum att få använda deras buss lokal till förenings lokal. Den renoverades för 60 000 kr. 1997 rapporterar Solveig Sethson att boken om ”Utrikes Gubbar” kommer att bli klar till midsommar. (Det finns fortfarande exemplar kvar att köpa). 2002 köper föreningen lokalen av konsum för 1 kr. Kostnader för avstyckning bekostas av föreningen. 2008 monteras hörslinga in i lokalen och samma år blir nya boule banan klar. Under senare tid har investeringar gjorts i ny luftvärme pump, installation av bredband, inköp av kopiator, Inköp av frys och ny kyl, Inköp av bildkonon mm.

Mycket mer skulle kunna berättas om PRO föreningen verksamhet men för den som vill läsa mera finns här intill en länk till vad som skrevs när PRO Hammerdal firade 50 och 60 år.

Nedtecknat av Torsten Eriksson


Även kvinnorna har skrivet om sitt liv i Hammerdal . Tyvärr finns inga böcker kvar om deras berättelser. Vi får nöja oss med en bild på framsidan av deras bok