Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Hammerdal

Styrelse

Ordförande: Ann-Marie Axelsson. Tel 076 829 85 21 Länk till annan webbplats.

Vice ordförande: Hans Svensson. Tel 070-326 97 60 Länk till annan webbplats.

Sekreterare: Karin Strömstedt. Tel 070 398 00 92 Länk till annan webbplats.

Kassör: Ingmar Larsson Sethson. Tel 070 552 47 74 Länk till annan webbplats.

Ledamot: Ann-Chatrine Forsmark. Tel 073 831 82 39 Länk till annan webbplats.

Suppleant: Allan Bengtsson. Tel 076-813 10 82 Länk till annan webbplats.

Suppleant: Aino Blomqvist. Tel 070-364 81 40 Länk till annan webbplats.

Förutom de som valts att sitta i styrelsen

Firmatecknare: Ann-Marie Axelsson och Ingmar Larsson Sethson, i förening.

Revisorer: Lars-Erik Ling

Revisor, ersättare: Torild Ling

Hemsidesansvarig:

Bouleansvarig: Stig Wahlberg.

Kulturansvarig: Karin Strömstedt.

Friskvårdsansvarig: Vakant.

Husmor: Anna-Märtaa Blom.

Vaktmästare: Matti Modigh.

Uthyrning PRO-lokalem: Matti Modigh