Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Onsala

Foto: Annette Seldén


Redan 1624 anlade danskarna den första fyren, vilken bestod av två vedeldade så kallade vippfyrar. Efter freden vid Brömsebro, år 1645, kom Nidingen under svensk administration och blev därmed Sveriges första fyrplats

Trots att det har funnits en fyr på ön under hela Nidingens svenska historia har över 600 sjöolyckor inträffat i vattnen runt ön. Detta avspeglas i öns gravar. Bland dessa kan nämnas "prästens grav" på ostudden och "holländaregraven" i ett av fyrens potatisland.

1834 byggdes två sexkantiga fyrtorn, dessa är idag byggnadsminnen. Samtidigt byggdes ett större bostadshus åt fyrbetjäningen och deras familjer. Antalet boende på Nidingen har periodvis varit stort. 1916 fanns det tre familjer på ön och inte mindre än 23 barn.

Idag är fyrplatsen automatiserad och inga människor bor längre på ön.

På Nidingen finns ett rikt fågelliv. Ön hyser stora bestånd av kentisk tärna, tobisgrissla och småskrake. Dessutom finns Sveriges enda koloni av tretåig mås här.

Under sommaren finns också sälkolonier vid ön.