Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Gävle


Styrelsen 2021

Befattning

Namn

Telefon

Ordförande

Susanne Falk

0768-42 12 22

ordf.gavle.samorg@pro.se

Kassör

Kerstin Söderström

070-509 77 50

Sekreterare

Marie-Louise Hoff

070-664 21 90

Studieorg / vice ordf

Margareta Herdin

070-605 43 24

Ledamot

Rose Ericsson

070-873 58 04

Ledamot

Rosita Lennholm

070-621 38 96

Ledamot

Berit Wallstedt

070-558 60 63

Ersättare

Lena Öberg

073-808 60 86

Ersättare

Gunilla Karlsson

070-204 11 00