Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Gävle

KPR

PRO nominerar ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet vart fjärde år.
Nuvarande sitter till 31 december 2026.

hand m käpp

PRO:s KPR-ledamöter 2023-2026

Namn

mobilnr

ordinarie ledamot: Susanne Falk

076-842 12 22

ordinarie ledamot: Kurt Eriksson

072-227 22 31

ordinarie ledamot: Christer Bergström

070-648 76 41

ersättare: Berit Wallstedt


ersättare: Johnny Hoff


ersättare: Birgitta Persson
KPR-möten - kommande
2024: 15/2, 18/4, 13/6, 12/9, 7/11, 12/12

KPR:s förmöten hålls vanligen i PRO-distriktets lokal: fd Folkets Hus Gävle. Susanne Falk kallar de utsedda.