Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Dalarna

Fokusområden

Syftet med fokusområden är att fortlöpande följa vad som händer inom reskeptive område på nationell, regional och kommunal nivå.

Personer framför träd
Fokusområden

Syftet med fokusområden är:

Att fortlöpande följa vad som händer inom reskeptive område på nationell, regional och kommunal nivå.

Att ansvariga för ett fokusområde skall ge PRO Dalarnas distriktsstyrelse fördjupad insikt och kunskap om vad som händer inom respektive område.

Ansvariga skall genom att skaffa sig detaljerad kunskap inom sitt område samt vid behov lyfta frågorna i distriktsstyrelsen. Att vara ett stöd till föreningarna på den lokala nivån.

Den ansvarige i distriktet skall bygga upp ett kontaktnät på samrådsorganisationens nivå för att kunna stötta och inhämta kunskap om den lokala situationen inom sitt område.

Vi har fasta utskott och fokusområden

Fasta utskott är Medlemsutskottet och Studieutskottet

Fokusområden: Framtid, Ekonomi, Försäkringar, Trafik, Konsument, Friskvård, Resor, Socialt RPR & KPR, Miljö, Kultur, Bostäder, Information & media.