Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Sollefteå-Ed

Vår historia

Föreningens historia

Föreningen bildades den 18 februari 1944, mitt under brinnande krig. Det första mötet hölls i Missionskyrkan och 22 personer anslöts sig direkt. Initiativet togs av Väja PRO förening.

Nils Petter Molin valdes till föreningens första ordförande. Sedan starten 1944 har vi haft 19 ordförande. 1992 blev Britta Lindholm vår första kvinnliga ordförande. Vår nuvarande ordförande Ingvar Ohlsson är föreningens femte ordförande. Harald Westin som var ordförande 1976-1990 är den ordförande som haft uppdraget längst,

Medlemsantalet ökade ständigt fram till 1991, antalet medlemmar var då 854. I dag är medlemsantalet ca 333. Från att ha varit den enda pensionärsförening i Sollefteå är vi tre föreningar som konkurrerar om medlemmarna.

Eftersom medlemsantalet ökade krävdes större lokaler för föreningsmöten.. Detta innebar flytt från Lillängets skola , därifrån till pensionärshemmets samlingslokal på Vallåkersgatan, sedan till församlingsgården. 1971 började vi använda Hullsta Gård och senare även Solgården för våra aktiviteter.

Vi har vid flera jubileum haft besök av ordförande för PRO riksorganisationen bland annat av Lars Sandberg 1979. Han betonade då att ”Pensionärerna är ingen belastning utan en resurs i samhället. Vi betalar skatt som alla andra samhälls-medborgare”. PRO riksorganisationens fd. ordförande Curt Persson, agiterade under sin tid som ordförande att PRO tillsammans med övriga pensionärs-
förbund ska ta bort den orättfärdiga beskattningen av oss pensionärer. Aktionen har påbörjats med ett lyckat resultat, men kampen måste fortsätta för att ta bort den sista orättvisan.

PRO Sollefteå-Ed har tillsammans med PRO samorganisation i Sollefteå kommun haft goda kontakter med kommunen, vilket utvecklades särskilt bra under 1970 talet. Det gällde också kontakterna med det forna Landstinget. Vår förenings-medlem Karin Larsson, dåvarande ordförande i Socialnämnden, var en eldsjäl när det gällde pensionärernas intressen, såsom bostäder, vård och service.

När Solgården byggdes fick också föreningen tillsammans med vår samorganisation tillgång till ett rum som fortfarande används som expedition.

Vid ett möte 1962 diskuterades om dans var lämplig förströelse för pensionärer. Meningarna var delade, men styrelsen fick i uppdrag att ordna dans vid lämpliga tillfällen.

Motionsverksamheten fick också så småningom allt större omfattning såsom gymnastik, tipspromenader, seniordanser, pensionärsbugg och bordtennis. Numera är det boule, bowling och promenadbingo.

Sygruppens verksamhet och dess höstmarknad har genererat mycket pengar och samhörighet genom många år. Svea Hellström är verkligen en förebild för idogt och mångårigt ledarskap.

Studieverksamheten i samverkan med ABF, har genom åren varit omfattande. Bland annat har medlemmarna deltagit i en cirkel ”Möte med framtiden”. Cirkeln skulle utveckla en meningsfull samverkan med skolan. Ett projekt ”Generationer tillsammans” startades och blev mycket lyckat. Efter att studieverksamheten legat nästan i träda, har vi under de senaste två åren blomstrat. Studiecirkeln ”Hundra svenska år” var en lyckträff. Även cirkeln om Lars Molin och den nu pågående läsecirkeln om Kristina Sandbergs böcker om Maj samt cirkeln “Skriv ditt eget liv” har skapat stort intresse för studiecirklars sätt att skapa samhörighet och lärande.

Kontaktombudsverksamheten startades 1986 och ett 30-tal medlemmar ställde upp. Syftet med kontaktombuden är att bryta ensamheten för många.

Vår förening har ordnat många resor. Norge, Danmark, Finland och Tyskland har besökts, men de flesta resor har skett inom Sverige.

På 1970-talet startade sånggruppen PRO-Singers. Den var under många år en stor tillgång för oss. Tyvärr lades den ner 2014.

Under åren 1987-1993 anordnades Pensionärernas dag under Nipyreveckan.

Riksorganisationens 50-års firande gick av stapeln i juni 1992 på Nipvallen i Sollefteå. Föreningen stod för värdskapet och kaffeservering.

För information och påverkansmöjligheter deltar PRO Sollefteå-Ed i det kommunala pensionärsrådet. Där har vi möjligheter att påverka olika förslag som rör oss pensionärer. Vi är också delaktig i Regions pensionärsråd med samma syfte.

Vi är också engagerad i förtroenderåden på Solgården/Vallänge- och Skärvstagårdens särskilda boenden.

På Solgården ansvarar vi fortfarande för fritidsaktiviteterna under en vecka i juli.

I jubileumsskriften vid 70 års firandet står det att vår förening var nog i topp i början av 1990-talet, med mycket information om olika samhällsfrågor, och hälsodagar mm. Under åren har föreningen också anordnat adventresor till olika kyrkor inom kommunen, även gåvoauktioner.

Under 2016 togs det kontakt mellan vår förening och PRO Ed. Syftet var att sondera förutsättningarna för ett samgående. Resultatet av detta blev att i november samma år beviljade PRO riksorganisation ett samgående 2017 samt att namnet skall vara PRO Sollefteå-Ed. Styrelsen beslöt omedelbart att adjungera Berith Nyberg och Lisa Karlsson som ledamöter fram till årsmötet 2017.

Samgåendet blev enligt styrelsen lyckat. Bra kompetens tillfördes styrelsen. Ny aktivitet tillkom. Promenadbingo, bra motion med kunskapsinhämtning. 39 kreativa medlemmar tillfördes.

I likhet med våra föregångare har vi under de senaste åren aktivt deltagit på höst och vår mässorna för att profilera PRO och sälja PRO-lotter. Vi har också deltagit under Nipyran med samma skäl.