Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Sollefteå-Ed

Styrelsen


Uppdrag/Namn

Mobil

Ordförande

Ingvar Ohlsson

070-212 43 12

Vice ordförande

Lisa Karlsson

070-288 21 51

Kassör

Anders Vestin

073-042 04 78

Sekreterare

Carina Alm

070-6125030

Ledamot
Lars-Göran Söderman

076-763 71 23

Ledamot
Inger Rönnbäck

073-182 52 16

Studieorganisatör

Irene Åsenstam

076-1005939

Ersättere och vice vsekteterare

Eva Cervin Persson

070-3475089

Ersättare och reseansvarig
May Westin

070-370 90 74

Ersättare ahsvarig promenadbingo

Ruth Sundin

070-390 36 37

Ersättare och hemsideansvarig
Kjell Fahlen

070-65654181

Tippstelefon

Tipps webbadress

0706564181

kjellfah2@gmail.com

Revisorer

Sven-Göran Johansson, ordinarie


Lars-Erik Edlund, ordinarie


Örjan Eriksson, ersättare


Valberedning


Sten Lönn Sammankallande

070-5441145

Berit Nyberg, ledamot

070-517 95 46

Örjan Eriksson

070-399 23 30