Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Kultur Örnsköldsvik

Årsmöte 2022

Gick av stapeln den 10 mars, på Gnistan i Gullänget

Protokoll från årsmötet kommer

PRO Kulturs årsmöte samlade cirka 100 medlemmar på Gnistan den 10 mars. Ordföranden Nina Moberg hälsade välkommen och dagens underhållare BEA, Benka Forsberg och Anders Olsson, äntrade scenen.
BEA körde igång med musik, sång, tokroliga skämt och snillrika limerickar, som Benka knåpat ihop. Publikens gensvar var glada skratt, som hördes vida omkring.

Årsmötets presidium bestod av ordföranden Dick Gidlöf och sekreteraren Karin Westling. Verksamhetsberättelse föredrogs och här framgick att trots pandemin, som satte sin prägel på år 2021, så har totalt 16 olika aktiviteter kunnat ordnas. Valförrättningar klubbades raskt. Medlemsutvecklingen visade en fin uppåtgående kurva, för vid årets slut hade nästan ett 100-tal nya ökat medlemsantalet till 442 personer. Idag är PRO Kultur Örnsköldsvik den största PRO konceptförening, i Sverige, som har kultur på sin dagordning.

4 st blev avtackade för sitt arbete i styrelsen, det var Ulla E Jonsson, Ulla Jonsson, Gunilla Danielsson samt PG Forslund som slutade som kassör.

Ifråga om kommande evenemang så kommer programblad att skickas ut via e-post och brev. Närmast i tiden kommer 6-mannalaget "Åkes rester" att uppträda på Thuleteatern den 31 mars. En resa med Aurora Botnia till Vasa sker den 4 april och medlemsträff med enterteinern Ronnie Sahlen äger rum den 12 april i Gullängets kyrka. Fjällresa till Saxnäs anordnas den 14 juni.
Ett stort tack till alla medverkande avslutade mötet.
Ulla E Jonsson

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022. Foto: Pgf

Avtackning styrelseledamöter

Avtackningar. Foto: Pgf