Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ångermanland Sport

Styrelsen

Namn

Telefon

E-post

Ordförande
Lennart Arnlund

070 6949038

lennart.elisabet51@gmail.com

Kassör
Malte Norberg

070-6357620

maltesvano@gmail.com

Sekreterare
Jan Håkans

070-3069114

jan_hakans@hotmail.com

Ledamot
Kenth Hörnström

070-5342240

kent.hornstrom@pro.se

Ledamot
Tommy Sedin

070 -8709885

tommy.sedin@yahoo.com

Ledamot
Rolf Nilsson

070-3684091

ingalill.nilsson@kramnet.se

Ledamot
Lennart Sundwall

070-2350535

lennart.sundwall@hotmail.com

Ledamot
Christina Midunger-Frisk

070-5158387

christina.midunger.frisk@gmail.com

Ledamot
Linnea Nybergh

070-3086700

linnea.nybergh@headli.se