Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ångermanland Sport

Programförklaring

PRO, Sveriges största organisation för pensionärer, bevakar och driver samhällsfrågor av speciell betydelse för äldre. En annan viktig sida av verksamheten är den sociala samvaron. Regelbudet träffas medlemmarna till möten, men också resor och aktiviteter av olika slag. Som ett komplement till detta och en möjlighet att samalas för upplevelser och diskussioner i intressegemenskap startades 2018 PRO Sport Ångermanland.

I PRO Sport träffas de som vill dela upplevelser i sportens värld med inslag av evenemang, föredrag och intressanta besök. Att få uppleva sportsliga äventyr med varierat innehåll. Medemmarnas intresse ska vara drivkraft för verksamheten som vilar på engagemang och medverkan.

PRO Sport Ångermanland är ett komplement till föreningarna inom distriktet.

Du kan ha primärt medlemskap i annan PRO-förening och sekundärt medlemskap i PRO Sport eller omvänt. Kostnade för huvudmedlemskap i PRO Sport är 285 kronor.
Sekundärt medlemskap kostar f.n 60 kr och förutsätter att du är huvudmedlem i någon annan PRO förening.
PRO:s stadgar, handlingsprogram och förmåner är också föreningens.

Medlemsmöten
Varje år hålls årsmöte och höstmöte. Vid sidan av dessa hålls medlemsmöten i anslutning till planerad aktivitet.