Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En äldre man med vitt skägg står framför en spegel och borsta tänderna.

Det är dags att börja se tänderna som en del av kroppen, tycker de nordiska pensionärsorganisationerna. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Billigare tandvård är en folkhälsofråga

Alla ska ha råd att ha bra tänder. Det skriver PRO och SKPF Pensionärerna i en gemensam debattartikel i UNT.

Det behövs ett riktigt högkostnadsskydd för tandvård för att främja folkhälsan och stärka jämlikheten och jämställdheten i Nordens alla länder. Detta kan i sin tur minska hälsoklyftorna, skriver PRO:s ordförande Åsa Lindestam tillsammans med Liza di Paolo-Sandberg i en debattartikel i UNT Länk till annan webbplats. (tillgänglig bara för betalande prenumeranter).

Debattartikeln är ett gemensamt initiativ från de nordiska pensionärsorganisationer som ingår i NSK, Nordiska samarbetskommittén.

Tänderna är en del av kroppen

Artikeln lyfter fram hur den nordiska välfärdsmodellen har lyckats bra med att jämna ut de ekonomiska ojämlikheterna bland invånarna. Men tandvården har inte hängt med. Här måste individen stå för en orimligt stor del av kostnaden:

"Att tänderna och munnen inte behandlas som en del av kroppen är märkligt. De är lika tätt sammankopplade som andra delar av kroppen. Konsekvenserna av att ha två separata system för tänderna och resten av kroppen är stora för både individ och samhälle."

Resultatet av att tandvården hamnat utanför resten av sjukvården är att tandhälsan har blivit en klassmarkör: "Priserna är för högra, särskilt kännbart är det för utsatta grupper med en sämre ekonomi. Inte sällan tillhör många äldre den gruppen, och de som har det sämst ställt är ofta äldre kvinnor som lever ensamma."

Många skäms för dåliga tänder

I alla de nordiska pensionärsorganisationerna finns det medlemmar som drabbas av bristerna inom tandvården: "Våra organisationer har exempel på många medlemmar som avstår tandvård av ekonomiska skäl. Vi hör berättelser om skammen över att ha dåliga tänder och att man avstår från att delta i sociala aktiviteter för att tandgluggarna man inte har råd att åtgärda syns. En del är rädda att andra ska märka att de luktar illa i munnen, när kroniska infektioner ger upphov till dålig lukt. För ytterligare andra är det ett problem att äta mat när tänderna gör ont.

Sammantaget ökar alltså risken för socialt utanförskap och en sämre hälsa generellt när man tvingas prioritera ner munhälsan. För att inte tala om hur självförtroendet påverkas när man inte har råd att få den vård man så väl behöver."

Bättre tandvård är en investering

Lösningen, menar PRO:s och SKPF Pensionärernas ordföranden, är att erbjuda ett högkostnadsskydd för tandvård så att alla kan få ta del av den efter behov. Det ska ses som en investering snarare än en kostnad för samhället. Genom att förebygga allvarliga hälsoproblem genom tidig och regelbunden tandvård kan samhället spara stora summor pengar på lång sikt, genom färre akuta tandläkarbesök och ett minskat behov av dyra medicinska ingrepp.

Debattartikeln avslutas: "Nya reformer är en förutsättning för att bevara vår nordiska välfärdsmodell. Att införa högre subventioner i tandvård i Nordens länder skulle göra tandvården mer tillgänglig, oavsett inkomst, vilket skulle vara ännu ett steg i rätt riktning mot ett mer jämlikt samhälle. Det är ett steg som inte bara gynnar individen utan hela samhället på lång sikt. En investering i framtiden."

Läs hela debattartikeln här (bara för betalande prenumeranter) Länk till annan webbplats.

Text: PRO