Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En hand får på sig skydd med hjälp av en annan person
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

PRO: Gärna välfärdsteknik, men det får inte bli en täckmantel för besparingar på personalen.

PRO har nyligen lämnat in ett remissvar på promemorian: Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Ds 2022:4. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i frågan.

PRO:s inställning är att välfärdsteknik ska användas där den gör omsorgen bättre för den enskilde. Om den också frigör personalresurser som istället kan användas till arbetsuppgifter där det krävs att personal är på plats så är det utmärkt. Ett bra exempel är fallet med nattlig tillsyn med hjälp av kamera som kan bespara personalen långa resor och den äldre störd nattsömn.

Vi vänder oss emot att välfärdstekniken generellt ska vara ett sätt att minska behovet av personal. De satsningar som hittills gjorts på välfärdsteknikens område ger heller egentligen inget stöd för detta. Tillsyn via kamera eller sensorer leder förvisso till att man kan ha något färre anställda på särskilda boenden och hemtjänsten på natten, men personalen måste alltid ha viss beredskap – inte minst för strulande teknik. Tilltron till tekniken får aldrig tas för intäkt för att minska på personaltätheten i äldreomsorgen eller missunna brukaren den sociala kontakt som omsorgen också innebär för många.

Vi tycker också det är viktigt att användandet av välfärdsteknik alltid utgår ifrån den äldres självbestämmande, välbefinnande och integritet.

Du kan läsa hela vårt remissvar här:
Remissyttrande - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Länk till annan webbplats.


Text: PRO