Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Christina Tallberg

Christina Tallberg

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

Ordförandebrev januari 2022

Den 17-19 juni samlas PRO till kongress. Då sker val av ordförande, styrelse och revisorer. Det ska också fattas beslut om handlingsprogram, stadgar, medlemsavgift och om till kongressen väckta motioner.

Jag vill redan nu tala om för er medlemmar, att jag har meddelat PRO:s valberedning och dess ordförande Håkan Bystedt, att jag inte står till förfogande till eventuellt omval som PRO:s ordförande för nästa kongressperiod.

Det är mycket hedrande att vara vald till PRO:s ordförande vid två kongresser. Det är det mest stimulerande och inspirerande uppdraget i mitt långa engagemang inom olika folkrörelser och tidigare inom politiken. Det är en förmån att få leda en av landets viktigaste och största folkrörelser.

Jag blev medlem i PRO Tyresö 2008, och efter något år medlem i dess styrelse. År 2011 blev jag ordförande i föreningen, men det blev bara ett år, eftersom jag 2012 valdes till distriktsordförande i PRO Stockholms län. År 2012 valdes jag in i riksorganisationens styrelse, och blev även utsedd till 1:e vice ordförande. Vid kongressen 2015 valdes jag till PRO:s ordförande, och då jag efterträdde Curt Persson. Valet av mig som ordförande var historiskt, eftersom PRO efter 73 år fick sin första kvinnliga ordförande. Det är mycket viktigt att vara en förebild för den stora gruppen medlemmar som är kvinnor. Självfallet har jag varit och är ordförande för alla medlemmar i PRO.

Mitt ordförandeskap har vilat på att jag själv har varit verksam inom PRO:s alla organisationsled, förening, distrikt och i riksorganisationens styrelse. Tidigt prioriterade jag att så mycket som möjligt att resa runt i hela landet för att i olika sammanhang träffa medlemmar och förtroendevalda. Jag har under åren värdesatt och uppskattat det fina samarbetet med styrelsen, alla distriktsordförande, övriga förtroendevalda och medlemmar samt med PRO:s kansli och andra anställda i PRO. Alla dessa möten har gett mig extra energi, inspiration och glädje i mitt viktiga uppdrag som PRO:s ordförande.

Under senare år p.g.a. pandemin har dessa resor blivit starkt begränsande. Under den tiden har PRO:s digitala kontakter utvecklats, mina ordförandebrev tillkommit och mina många telefonsamtal med medlemmar i hela landet m.m.

Mitt främsta skäl till att inte ställa upp för ytterligare en kongressperiod är att jag sätter PRO som organisation främst och inte mig själv. Det är viktigt att blicka framåt, och ge möjligheter till att en ny åldersgrupp finns med i ledningen för PRO. Det är viktigt för att de yngre medlemmarna ska kunna identifiera sig med företrädarna. Det var viktigt för 10 år sedan jag kom med i styrelsen och för 7 år sedan jag blev ordförande att vi 40-talister tog plats i styrelsen.

Jag vill tala om att vad jag känner till så är jag frisk och har god hälsa. I slutet av februari fyller jag 79 år. Nu är det dags för PRO:s valberedning att efter mitt besked få utföra sitt grannlaga uppdrag.

Jag vill till er medlemmar understryka att jag är PRO:s ordförande fullt ut ända fram till dess att klubban går i bordet på PRO-kongressen den 18 juni och ni har valt en ny PRO-ordförande.

Vi har viktigt arbete att utföra innan dess. Jag känner stort engagemang att ta tag i alla utmaningar och olika arbetsuppgifter. Det gäller att vi som organisation fungerar trots restriktioner och på olika sätt kan stödja och hålla kontakt med varandra och bedriva vår verksamhet.

Den 1 mars fyller PRO 80 år och det ska vi fira digitalt, och även starta en namninsamling med krav ”Höj den allmänna pensionen.” Vi ska också kräva en äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet samt ett högkostnadsskydd inom tandvården liknande det som finns inom sjukvården. Vi ska på olika sätt stärka vår organisation och betona medlemskapets värde. Det är mycket viktigt att vi är många bakom våra krav. Jag räknar med att du som medlem gör ditt bästa med att se till att PRO fortsatt kan vara den största pensionärsorganisationen.

När jag valdes till ordförande för PRO vid kongressen 2015 antog jag ett ”valspråk” nämligen Tage Danielsson fina dikt. Under alla år och i olika sammanhang har jag läst den, och den är med mig ända fram till PRO väljer en annan ordförande.

”Det flyter en droppe i livets älv
den har ingen kraft att flyta själv
Det krävs kraft av varenda droppe
att hålla de andra oppe.”

Därför behövs vi alla i PRO.

Christina Tallberg

Text: PRO