Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Äldre dam ute och går med rullator.
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Idag presenterade regeringen flera förslag på satsningar för en bättre äldreomsorg. PRO välkomnar satsningarna. Vi vill samtidigt rikta en uppmaning till landets kommuner att förvalta resurserna väl.

Det är på den kommunala nivån som ansvaret för äldreomsorgen vilar och tillskotten förpliktigar att pengarna till äldreomsorgen ska användas till äldreomsorg och inget annat.

Regeringens besked innebär att äldreomsorgen föreslås få satsningar på sammanlagt 2 448 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare presenterade satsningar innebär dessa tillskott att staten beräknas tillföra kommunernas äldreomsorg 10 miljarder kronor mer per år.

- Det är välkomna och bra förslag på satsningar från regeringen. Men omsorgen om äldre måste fortsätta prägla de politiska och budgetmässiga prioriteringarna, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Samtidigt som regeringens förslag sätter ljuset på nödvändiga satsningar är behovet av kvalitetshöjande åtgärder fortsatt stort och PRO vill lyfta att det kommer behövas ytterligare förstärkningar framöver för att trygga omsorgen om äldre. Utmaningarna är stora och förbättringsarbetet måste pågå med tilltagande styrka.

- Det är en stor seger att regeringen föreslår en fast omsorgskontakt, med som lägst undersköterskekompetens, för äldre med hemtjänst. Det är en fråga PRO drivit under lång tid och det är glädjande att förslaget nu läggs fram, säger Christina Tallberg.

PRO välkomnar också beskedet om att pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper kommer att vara avgiftsfri.

Text: PRO