Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Gysinge herrgård

Gysinge herrgård

Kategorier:
Gysinge Herrgård
Publicerad:

Beslut att påbörja försäljning av Gysinge herrgård

Den 4 maj, fattade en enig PRO-styrelse beslut om att påbörja processen att sälja PRO:s fastighet och bolag i Gysinge. PRO-organisationen beslutade på kongressen 2018 att behålla och satsa på Gysinge, men att driva verksamheten har, på grund av coronapandemin, blivit en allt för stor ekonomisk belastning för PRO.

Det är med tungt hjärta jag och styrelsen har fattat beslutet om att sälja Gysinge. PRO har ansträngt sig till det yttersta för att kunna behålla bolagen, men nu går det inte längre, säger Christina Tallberg, ordförande i PRO.

Utvecklingen såg mycket positiv ut i början av 2020, men pandemin har slagit undan benen på bolagen eftersom alltför få gäster har kunnat besöka Gysinge. Det krävs ytterligare investeringar för att få igång verksamheten när samhället öppnar upp igen, resurser som PRO som ideell organisation inte har. Att sälja fastigheten och näringsbolaget är det enda rimliga och ansvarsfulla alternativet i den rådande situationen.

PRO:s stora och viktiga uppgift när pandemin släpper greppet om oss är att satsa på medlemsutveckling för att få igång PRO-verksamhet i hela landet. Medlemmarna längtar efter att träffas och göra saker tillsammans igen. PRO har alltid medlemmarna i fokus.

PRO folkhögskola berörs inte av detta, utan kommer att fortsätta att vara en viktig del i PRO:s studieverksamhet. Om folkhögskolan kan vara kvar på Gysinge eller får en annan placering är i dagsläget för tidigt att säga något om.

Frågan om Gysinges framtid har diskuterats ingående inom PRO under det senaste halvåret och det finns en stor samstämmighet kring det beslut som styrelsen nu har fattat. Eftersom Gysinge är en angelägenhet för hela organisationen kommer PRO Riks att kontinuerligt återkomma med information till medlemmarna om hur processen fortskrider.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till
Johanna Hållén, förbundssekreterare:
johanna.hallen@pro.se

Text: PRO